Now showing items 959-978 of 1048

  • Understanding drilling induced fractures 

   Eide, Cecilie H.S. (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Oil and gas production is moving to harsher geological conditions such as deep water drilling and high-pressure high-temperature reservoirs, so accurate knowledge of wellbore stability is crucial. The main causes of wellbore ...
  • Understanding the impact of sustainable energy transition on risk acceptability and tolerability 

   Bukhari, Syed Muhammad Danish Haider (Masteroppgave/UIS-SV-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Risk analysis helps to estimate the level of risk of a given situation, and to determine if the risk is acceptable, tolerable, or unacceptable. At this stage, the consideration of individual or societal factors becomes ...
  • Understanding the uncertainty sources in IKM’s risk-based inspection and suggestion of improvements 

   Eddafi, Abderrahim (Master thesis, 2021)
   RBI (risk-based inspection) is an inspection scheduling method that relies on risk to produce inspection intervals for equipment. RBI is done by producing a risk characterization for the equipment in question and based on ...
  • Undersøkelse av metodikk for beregning av risikobaserte varmelaster 

   Holt, Ruben (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Scandpower sine retningslinjer for beskyttelse av trykksatt prosessutstyr som utsettes for brann. Metodene som vurderes i denne rapporten er hentet fra retningslinjene. Oppgaven vurderer ...
  • Undersøkelse av passasjerens risikopersepsjon i forbindelse med helikopterreise offshore 

   Wasilewska, Maja (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-08-01)
   Hverdagen til offshore ansatte består blant annet av helikopterreiser. De har ingen muligheter til å velge en annen type transport til jobben. Denne masteroppgaven tar for seg disse passasjerenes risikopersepsjon i forbindelse ...
  • Unngå storulykker - fokus på kritisk utstyr 

   Bergsagel, Iren (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
  • Urban Development in Sande 

   Bertelsen, Daniel (Master thesis, 2021)
   As larger cities grow, the pressure on the lots within those cities increases and people eventually are driven to the surrounding cities. Because of this pressure, the population increases around the larger cities, and ...
  • Urban mobilitet 

   Salicath, Carl-Frederic (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Dette er prosjektrapporten fra arbeidet med masteroppgave i Byutvikling og Urban Design, skrevet til Universitetet i Stavanger. Oppgaven er utført for Railconsult AS og Vestfold fylkeskommune, våren 2013. Oppgaven består ...
  • Urban Planning: The potential role of Shared Autonomous Vehicles in transforming our cities 

   Weldu, Million (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Shared Autonomous Vehicles (SAVs) presents new opportunities to solve mobility and environmental problems, and new challenges in restructuring the transport infrastructures. The integration of the vehicles could reduce ...
  • Use machine learning to understand attitude towards vaccine during the covid-19 pandemic 

   Bowen Yang (Master thesis, 2021)
   Over the past decade, the popularity of social data on the internet has seen a rapid growth. This has also in turn resulted in researchers having more access to the data. There has been a steady increase of academic research ...
  • Usikkerhet i kostnader, knyttet opp mot store byggeprosjekter 

   Nguyen, Tien Quang (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Usikkerhet, kostnader og prosjektledelse er noen nøkkelord i dagens industri. Et interessant tema innen byggevirksomheten er overskridelser, hva disse skyldes, hvorfor disse oppstår og hva som kunne utbedres for å unngå ...
  • Usikkerhet knyttet til pålitelighetsvurderinger i instrumenterte sikkerhetssystemer 

   Utne, Sindre (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2010;, Master thesis, 2010)
   Sikkerhetsinstrumenterte systemer (SIS) er uavhengige systemer som blant annet er installert for å redusere risikoen knyttet til personell, miljø og verdier i mange industrier og bransjer, inkludert landbasert- og ...
  • Usikkerhet knyttet til predikering av nødvendig rømningstid ved brann 

   Walaker, Siri Herlin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Evakueringsmodellering brukes ofte som et hjelpemiddel i funksjonsbaserte analyser for å predikere evakueringstid, dvs. hvor lang tid det tar for alle personene å evakuere en bygning. Modellene reflekterer variasjoner i ...
  • Usikkerhet knyttet til prediksjon av brannforløp og tilgjengelig rømningstid 

   Storstein, Birgitte (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   I dagens samfunn stilles det store krav til brannsikkerheten i bygninger. Byggverk må utformes slik at sikkerheten for personer, materielle verdier og miljø- og samfunnsmessige forhold er ivaretatt. Det må dimensjoneres ...
  • Usikkerhet rundt bærekraftig omstilling i den maritime shipping bransjen. Hva vil være kritisk for suksess? 

   Sandbu, Magnus (Master thesis, 2021)
   De negative effektene av global shipping har fått økt oppmerksomhet. Realisasjonen er blitt gjort at den maritime shipping bransjen må gjøre endringer for å nå globale klimamål. Disse målene har dessverre vist seg å være ...
  • Usikkerhetsstyring: forskjell på trussel og mulighetsorientering 

   Førland, Helge (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Oppgaven består av følgende kapitler: 3.0 Innledning: Jeg ønsker i denne oppgaven å rette søkelyset mot usikkerhetsstyring i prosjekter for å se hvordan en tar hensyn til de usikkerhetene en treffer på i en prosjektgje ...
  • Utbedring av 1900-krysset på Bryne 

   Østmoe, Stig; Stensland, Håvard (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven er skrevet på bakgrunn av forbedring av flyt og trafikksikkerhet i 1900-krysset på Bryne som har vært preg av farlige situasjoner og ulykker gjennom tidene. Det er blitt prosjektert en rundkjøring som en foreslått ...
  • Utbedring av 1900-krysset på Bryne 

   Stensland, Håvard; Østmoe, Stig (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven er skrevet på bakgrunn av forbedring av flyt og trafikksikkerhet i 1900-krysset på Bryne som har vært preg av farlige situasjoner og ulykker gjennom tidene. Det er blitt prosjektert en rundkjøring som en foreslått ...
  • Utbedringsforslag for riksveg 426 Krossmoen - Nese 

   Amdal, Martin; Holen, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
   Vegstrekningen som skal utredes i denne oppgaven er strekningen på riksveg 426 fra jernbaneovergangen over Sørlandsbanen ved Lomelandsveien og frem til Krossmoen i Eigersund kommune. Topografien rundt er kupert, typisk for ...
  • Utbedringsforslag for riksveg 426 Krossmoen - Nese 

   Henrik Holen; Martin Amdal (Bachelor thesis, 2021)
   Riksveg 426 er hovedvegen ut av Egersund sentrum mot Europaveg 39 retning Stavanger og Kristiansand. Denne vegen har i de senere årene blitt utbedret, bortsett fra de siste kilometerne. Vegstrekningen denne oppgaven skal ...