Now showing items 1044-1048 of 1048

  • Økonomisk analyse av det offshorebaserte havbruket "Octopus" 

   Ludvigsen, Tord (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-15)
   Lakseproduksjonen i Norge har stagnert de siste 4-5 årene til tross for høy inntjening. Stagnasjonen skyldes i stor grad lakselus, knapphet på egnet sjøareal for akvakultur og restriksjoner på produksjonstillatelser. Likevel ...
  • Økonomisk utvikling i historiske bysentrum 

   Nilsen, Solveig Holberg (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   En historisk bykjerne er utgangspunktet for en by i vekst over flere hundre år, hvor sentrumet ofte har startet i middelalderen. I disse gamle byene skjer det forandringer gjennom mange år, og disse endringene kommer av ...
  • Økonomiske aspekter ved digitalisering i regnskapsbransjen 

   Østebø, Hans (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Digitalisering, automatisering, og robotisering får stadig større fokus i markedet, og er for tiden et av de viktigste satsingsområdene i regnskapsbransjen for å kunne minimere kostander. Overgangen fra manuell håndtering ...
  • Økonomiske konsekvenser av Infeksiøs lakseanemi for norske oppdrettsselskap 

   Meling, Karen (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en svært alvorlig og smittsom virussykdom som rammer atlantisk laks. Virussykdommen fører til alvorlige konsekvenser for oppdrettslaksen sin helse, samt økonomiske konsekvenser for de rammede ...
  • Økt automasjon på T-banen: Hvordan påvirker det togfører som sikkerhetsbarriere? 

   Brokke, Øystein; Ringdal, Ingrid (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Sporveien T-banen skal erstatte dagens sikrings- og signalanlegg med et nytt system basert på digital kommunikasjon. Systemet skal også tilrettelegge for økt automasjon i togkjøringen. Forskning fra luftfarten viser at at ...