Now showing items 1037-1049 of 1049

  • Å balansere mellom standardisering og fleksibilitet: En studie av implementeringen av Lean hos ALTUS Intervention 

   Solberg, Kine (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-09)
   Effektiviseringsprosessen Lean har gjort et kraftig inntog i norsk arbeidsliv de senere årene, inkludert oljeindustrien. Lean baseres på fem ulike prinsipper; verdi for kunden, verdikjeden, flyt i arbeidsprosessene, ...
  • Å gå - gangforbindelse mellom Stavanger Øst og sentrum 

   Hana, Anne Helen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-10)
   Mange byer opplever høy befolkningsvekst, økt transportbehov, arealknapphet og dårlig luftkvalitet. I tillegg erfarer mange land helseproblemer blant befolkningen knyttet til inaktiv livsstil. God tilrettelegging for ...
  • Å leve ved Norges farligste fjell 

   Sunde, Mariann; Thunold, Silje (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-10)
   Norge er verdenskjent for sine vakre fjell, samtidig som flere fjellpartier er identifisert som ustabile. Åknes i Stranda kommune og Mannen i Rauma kommune er klassifisert som høy risiko objekter for fjellskred. Kombinasjonen ...
  • Å skyte eller ikke skyte? 

   Bjørberg, Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2021-01)
   I Norge har politiet vært bevæpnet på oppdrag stadig flere ganger i løpet av de siste årene. Det er også en pågående debatt om norsk politi skal være permanent bevæpnet. Disse trendene er trolig på bakgrunn av et samfunn ...
  • Å vaksinere, eller ikke vaksinere? Helsepersonells bruk av retorikk i et risikoperspektiv 

   Proos, Inger Kari (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder, har vært benyttet i Norge siden 1983 (Folkehelseinstituttet, 2019a). I 2011 foregikk en debatt i Morgenbladet, om et meslingsutbrudd i det somaliske miljøet i Oslo, ...
  • Åpen bok - en alternativ kontraktbestemmelse 

   Hamre, Idar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Formålet med denne oppgaven har vært å se på hvordan Backe Bygg sin åpen bok modell påvirker en totalentreprise. Det er valgt å gjennomføre informasjonsinnhenting gjennom kvalitative intervjuer med Backe Bygg og noen av ...
  • Årsaker til kostnadsoverskridelser på norsk sokkel – en teoretisk analyse 

   Blikeng, Sandra Fasteland (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Årsaker til kostnadsoverskridelser på norsk sokkel har vært en problemstilling siden slutten av 90 tallet. Allerede den gang opplevde flere prosjekter store kostnadsoverskridelser og Investeringsutvalget fikk i 1998 i ...
  • ”ÆRE VÆRE MINE DØTRE” Hvordan kan et hjelpeapparat håndtere kollektivistiske strukturer knyttet til utsatte for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? 

   Gryte, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-08-01)
   Bakgrunn og formål: Æresrelatert vold, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er alle praksiser som i verste fall kan ende opp i et æresdrap. For å kunne forhindre og forebygge slik praksis er det ...
  • Økonomisk analyse av det offshorebaserte havbruket "Octopus" 

   Ludvigsen, Tord (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-15)
   Lakseproduksjonen i Norge har stagnert de siste 4-5 årene til tross for høy inntjening. Stagnasjonen skyldes i stor grad lakselus, knapphet på egnet sjøareal for akvakultur og restriksjoner på produksjonstillatelser. Likevel ...
  • Økonomisk utvikling i historiske bysentrum 

   Nilsen, Solveig Holberg (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   En historisk bykjerne er utgangspunktet for en by i vekst over flere hundre år, hvor sentrumet ofte har startet i middelalderen. I disse gamle byene skjer det forandringer gjennom mange år, og disse endringene kommer av ...
  • Økonomiske aspekter ved digitalisering i regnskapsbransjen 

   Østebø, Hans (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Digitalisering, automatisering, og robotisering får stadig større fokus i markedet, og er for tiden et av de viktigste satsingsområdene i regnskapsbransjen for å kunne minimere kostander. Overgangen fra manuell håndtering ...
  • Økonomiske konsekvenser av Infeksiøs lakseanemi for norske oppdrettsselskap 

   Meling, Karen (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en svært alvorlig og smittsom virussykdom som rammer atlantisk laks. Virussykdommen fører til alvorlige konsekvenser for oppdrettslaksen sin helse, samt økonomiske konsekvenser for de rammede ...
  • Økt automasjon på T-banen: Hvordan påvirker det togfører som sikkerhetsbarriere? 

   Brokke, Øystein; Ringdal, Ingrid (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Sporveien T-banen skal erstatte dagens sikrings- og signalanlegg med et nytt system basert på digital kommunikasjon. Systemet skal også tilrettelegge for økt automasjon i togkjøringen. Forskning fra luftfarten viser at at ...