Now showing items 992-1011 of 1049

  • Vad har hänt med säkerheten ombord på passagerarfartyg efter Scandinavian Star olyckan och hur uppfattas säkerheten ombord idag? 

   Påhlman, Ida (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   En okontrollerad brand, hör till det värsta som kan drabba ett fartyg. En fartygsbrand är ofta mer svårhanterlig än bränder i land. Ett fartyg till sjöss måste helt lita till de egna resurserna ombord för att få kontroll ...
  • Valg av mobilt bredbånd 

   Ingvaldstad, Steinar Raustøl (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
  • Valget mellom anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen - påvirkende faktorer og insentiv 

   Kristian H, Bjørnå (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Sammendrag I forbindelse med utbyggingsprosjekter pålegges utbyggere opparbeidelse av offentlig infrastruktur. Når utbygger opparbeider offentlig infrastruktur er de i utgangspunktet pålagt å betale merverdiavgift med ...
  • Value at risk analysis by means of random orthogonal matrix simulation 

   Skretting, Per Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Value at Risk analysis is a widespread measure in the banking sector and other financial institutions for controlling risk exposure in the market. The historic simulation approach is the market leader in the banking sector, ...
  • Value at risk analysis with Monte Carlo simulation 

   Dahl, Roy Endré (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2009, Master thesis, 2009)
  • Value of risk management 

   Vik, Marie Amdal (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   The overall aim of this study was to discuss the validity of the hypothesis that risk management contributes with added value to projects and the enterprise holding the projects, and consequently to the enterprise’s ...
  • Value-at-risk: A coherent measure of risk? 

   Haugland, Jone (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Value-at-risk is an instrument which is widely used by financial institutions for calculating risk. It has been known since the late nineties that this tool lacks an important logical property: subadditivity. This can cause ...
  • Varsling av ulykker og akutte situasjoner i egen rederiorganisasjon 

   Helløy, Jarl Aage (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Det er både i myndighetenes og virksomheters interesse å legge planer for å redusere tap eller skader på liv og helse, miljø og materielle verdier. Dette prosjektet studerer sammenhenger mellom de krav til intern ulykkesvarsling ...
  • "Vådeskudd er unødvendig-det finnes ingen unnskyldning." Eller gjør det det? 

   Ousdal, Steffen (UIS-TN-IØRP/2018, Master thesis, 2018-05-28)
   SAMMENDRAG Bakgrunn og formål Politiet har siden de tragiske hendelsene 22/7-2011 vært gjenstand for omfattende granskning og til dels alvorlig kritikk. Gjørv-kommisjonens rapport slo fast at evnen til å erkjenne risiko ...
  • Veiledende metode for analysering av risiko 

   Isaksen, Eivind Johan (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   I forbindelse med de nevnte tilsynsrundene, har Arbeidstilsynet pålagt Norport handling Bergen AS avd Sola å utarbeide en risikoanalyse med påfølgende tiltaksplan [16]. Norport har ikke noe godt grunnlag for og verken ...
  • Vellykket erfaringsoverføring er et konkurransefortrinn – et fenomen organisasjonen kan håndtere? 

   Susort, Roger (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Temaet for denne masteravhandlingen er hvordan ledelse og kultur utfordrer erfaringsoverføring. Herunder fokuseres det på bedriftskultur, hvordan ledelsen påvirker kunnskapsdeling, og om det er akseptert å gjøre feil i ...
  • Verdivurdering av Maha Energy AB 

   Eliassen, Igor (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje ...
  • Verdsettelse av Farstad Shipping ASA 

   Hetland, Marthe (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Denne masteroppgaven tar for seg en fundamental verdsettelse av Farstad Shipping ASA med den hensikt å finne ut hva verdien av egenkapitalen vil være gjennom å estimere en verdi per aksje. Oppgaven tar utgangspunkt i ...
  • Verdsetting i en syklisknæring : laksenæringen 

   Morken, Jørgen Lohne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne oppgaven handler om verdsetting av laksenæringen som er en syklisk næring. Den er basert på en analyse av regnskapstallene for gjennomsnittsbedriften som er gitt ut av fiskeridirektoratet. Verdsettingen er gjort ...
  • Vertical Alliance Contracts On The Norwegian Continental Shelf 

   Tafjord, Julie (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The oil and gas industry on the NCS is on the rise again after a bad period due to the fall in the oil price. This has made the E&P companies realize a need for less costly solutions and a focus on reduced costs on the ...
  • Vestre Havnepromenade 

   Håland, Anne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Med utgangspunkt i oppgavens problemstilling, “Hvordan gjeninnføre Aalborg Kommunes opprinnelige tanker og visjoner for området, samt skape et attraktivt offentlig byrom som inviterer til opphold og er ment til å brukes ...
  • Vi er alle en del av Norges beredskap, men hvor alvorlig tar vi dette egentlig? 

   Nøland, Mari Bergsagel (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   I 2017 ble det utført en befolkningsundersøkelse på vegne av DSB, hvor det fremkom at Norges befolkning var lite forberedt på en krise. Som et resultat av dette ble det i slutten av 2018 sendt ut en brosjyre til alle Norges ...
  • Vi er alle en del av Norges beredskap- men er vi forberedt? 

   Revheim Gestdottir, Marie; Bjontegaard Oftedal, Ida (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   DSB lanserte høsten 2018 en nasjonal kampanje om egenberedskap. Kampanjen fikk navnet “Du er en del av Norges beredskap”, og handler om hvordan befolkningen bør forberede seg for å kunne klare seg selv dersom samfunnet ...
  • Vi er alle en del av Norges beredskap- men er vi forberedt? 

   Gestdottir, Marie Revheim; Oftedal, Ida Bjøntegård (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   DSB lanserte høsten 2018 en nasjonal kampanje om egenberedskap. Kampanjen fikk navnet “Du er en del av Norges beredskap”, og handler om hvordan befolkningen bør forberede seg for å kunne klare seg selv dersom samfunnet ...
  • "Viktig melding - sjekk mobilen" 

   Gierukas, Viktoria; Prytz, Kristin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
   Når alvorlige hendelser oppstår har ansvarlige myndigheter behov for å varsle og informere befolkningen om hva som foregår, samt hva befolkningen bør gjøre for å redusere skadeomfanget av hendelsen. Det finnes en rekke ...