• Feilkorrigering av koder og Reed-Muller koder 

   Osmundsen, Celina Santos Osmundsen (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil se gå gjennom det grunnleggende for kode teori. Med å introdusere grunnleggende konsepter skal vi se på de ulike typer feilkorrigerene koder. Vi skal se på blokk-koder og lineære koder. Ulike koder har ...
  • Generaliseringer av Brianchon og Pascal sine teoremer om kjeglesnitt 

   Gjerde, Fredrik Myhre (Master thesis, 2021)
   George Salmon sin artikkel blir analysert og redegjort for stegvis i kapittel 3 ved at vi tar for oss avsnitt for avsnitt. I det projektive planet får vi et oppsett med tre kjeglesnitt, alle med dobbel kontakt til et gitt ...
  • Gravitasjons «slingshot» - når en rett bane ikke er det mest naturlige valg. 

   Sandtorv, Marius Hamre (Bachelor thesis, 2021)
   I denne artikkelen har jeg vist at de empiriske resultatene til Johannes Kepler, beskrivende modeller av vårt solsystem basert på observasjoner gjort av Tycho Brahe, kan utledes fra Newtons bevegelsessetniger. Disse ...
  • Handling estimation error in Statistical Process Control with EWMA charts 

   Evangelou, Alexandra (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This master thesis studies the process control analysis using control charts. It starts with a detailed presentation of the basic types of control charts, with a special focus on the EWMA control chart. An excessive ...
  • Hvordan avsløre løgn med statistikk? 

   Kaltveit, Ine Sæbø (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive vanlige feilkilder/fallgruver i sannsynlighetsregning og statistikk. De ulike feilkildene er beskrevet både skriftlig og matematisk. Oppgaven inneholder forklaringer på hvordan ...
  • Hvordan henger økningen av bensinprisen sammen med inflasjonen av den norske kronen? 

   Behrends, Swantje (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven er problemstillingen om bensinprisen øker sammen med inflasjonen til den norske kronen. Nå i dag er det mange som klager over at bensinprisene er så høye og at de har økt ekstremt. Da ble en nysgjerrig og ...
  • Inkludering av FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene Embracing the UN sustainability goals into the Chemistry educations 

   Hadzic, Berina; Stensland, Åshild (Master thesis, 2022)
   Tema for denne masteroppgaven er utdanning for bærekraftig utvikling, og problemstillingen som belyses er «Hvordan kan Universitetet i Stavanger inkludere FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene?» Bakgrunnen for denne ...
  • Inkludering av FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene Embracing the UN sustainability goals into the Chemistry educations 

   Hadzic Berina; Stensland Åshild (Master thesis, 2022)
   Tema for denne masteroppgaven er utdanning for bærekraftig utvikling, og problemstillingen som belyses er «Hvordan kan Universitetet i Stavanger inkludere FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene?» Bakgrunnen for denne ...
  • Introduction to graph theory: Classroom potential of core concepts 

   Finnestad, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
   This thesis is an introduction to graph theory with its core concepts and formulas, including a look at the mostly untapped classroom potential of this field of mathematics. Included are in-depth explanations and proofs ...
  • Introduction to Supersymmetry 

   Åm, Onar (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This thesis covers the mathematical foundations of supersymmetry, and looks at the simplest non-trivial example of supersymmetry in physics, the Wess-Zumino model. On the way we will also explicitly calculate the Poincar´e ...
  • Involutions of Quadrics 

   Kukalaj, Endrit (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-07-09)
   In the introductory chapter, we will explain briefly what all this work is about. First is worthy to mention that the most included area is algebraic geometry, which of course is a combination of algebra and linear algebra. ...
  • Konvergens av Fourier rekker i Hilbert rom - en introduksjon til sampling teori. 

   Løvoll, Anders Rikard. (Master thesis, 2021)
   Klassisk kalkulus som omhandler studie av kontinuerlig forandring kan spores helt tilbake til 1600 tallet. Derimot mangler klassisk kalkulus evnen til å tilstrekkelig transformere naturlige prosesser som lyd, radiobølger ...
  • Kortspillet SET og dets underliggende matematikk 

   Holm, Morten. (Bachelor thesis, 2021)
   SET er et høyt priset kortspill hvor hvert kort har objekter med forskjellig fyll, farge og fasong. Målet med spillet er å finne SET som består av tre kort hver som følger en bestemt regel for hvordan de kan slås sammen ...
  • Lattice Monte Carlo simulation and phase transitions in scalar field theories 

   Vembe, Jon (Masteroppgave/UIS-HF-IMF/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   The cubic anisotropy model is a simple scalar field theory with a phase transition of either first- or second order depending on the values of its parameters, with similarities to the electroweak phase transition that ...
  • Left-Invariant Pseudo-Riemannian Metrics on Lie Groups 

   Markestad, Styrbjørn Juhl (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020)
   n differential geometry and mathematical physics, there is interest in left-invariant pseudo-Riemannian metrics on Lie groups. We learn and review Lie theory, representation theory, geometric invariant theory, and differential ...
  • Lithiation of Carbon terminated silicon Carbide Surface 

   Forcham, Gana Kingsly (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   With the aim of searching for a promising Anode material for lithium ion batteries, quantum espresso modelling of the introduction of Lithium into the carbon terminated Silicon Carbide (SiC) Surface layers with the bottom ...
  • Lithiation of Silicon Carbide. 

   Acharya, Sushil (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Nowadays, different material like: lithium, silicon, germanium and tin are under investigation as possible anode materials for Lithium ion batteries (LIBs.) The function of anode in LIB is to accommodate the lithium ion ...
  • Lokal trendestimering av Covid-19-smitte ved bayesiansk analyse 

   Adrian Serigstad (Bachelor thesis, 2021)
   Dette studiet tar for seg trendmodellen for Covid-19-smitte publisert i Stavanger Aftenblad. Hensikten er å videreformidle trendmodellens bayesianske bakteppe og fremheve bayesiansk analyse som metode for estimering under ...
  • Markov chain Monte Carlo 

   Nordhaug, Benjamin Hansen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bachelor avhandlingen går tar for seg Markovkjede og introduserer Metropolis-Hastings algoritmer. Avhandlingen går mer dypt inn i diskret tid Markovkjede. Metropolis-Hastings algoritme en type Markovkjede Monte Carlo. ...
  • Modelling fire occurrences in heavy goods vehicles in Norwegian road tunnels 

   Njå, Ådne (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   This master thesis project has been organized to scrutinize current incident data on near fires and fully developed fires in Norwegian road tunnels longer than 500 meter. This length is chosen because it is assumed that ...