• Modified Atmosphere Packaging (MAP) on the Rise: A Conjoint Analysis of MAP’s Effect on Consumer Behavior in US, UK, French and German Markets 

   Railo, Simen Svendsen; Saue, Vegar Veseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2017-06)
   Modified Atmosphere Packaging (MAP) is a food packaging technology that sees widespread use in an array of fresh food products, due to its positive effect on shelf-life and quality, and as a measure to reduce food spoilage. ...
  • Identifying the perceptual role of cultural distance in Norwegian-Brazilian Business relationship conflict 

   Amaya, Shella (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   Business to business relationships across cultures is growing in importance due to improved transportation, communication technologies and globalisation thus making it easier for businesses to trade across national boundaries. ...
  • What are the key barriers for increased automation in the seafood industry? 

   Vistnes, Susanne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   Abstract This thesis aims to examine and explain the key barriers to increased use of automation in the Norwegian seafood industry. Increased use of automation is empowering technologies in the seafood industry where ...
  • Rogaland på børs - Hvorfor går ikke selskap på børs? 

   Motland, Tonje; Bjelke-Andersen, Marianne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   «Bråstopp for børsnoteringer» lyder overskriften på Stavanger Aftenblads artikkel i 2012. Etter flere år med høy noteringsaktivitet i regionen har utviklingen stagnert. Siste lokale børsintroduksjon var i 2012. Per i dag ...
  • Lærende tankesett – En studie av matematikklæreres tankesett 

   Tungland, Silje Marie Tande; Tunheim, Gunn Karin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   På tross av stor innsats i Norge for å øke fullføringsgraden i den videregående skolen er det et stort frafall, og prosentandelen som fullfører er lav. Frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt ...
  • Target cost in Statoil projects: The effects of capital expenditure targets 

   Atkinson, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   This paper consists of an explorative investigation into the effects of the concept “target cost” in development projects executed by the Norwegian energy company Statoil ASA. Target cost is a financial target towards ...
  • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

   Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...
  • Time-series and cross-sectional price momentum: Applying the Dual Momentum strategy from a Norwegian perspective 

   Tønnessen, Joakim Opsahl (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Time-series and cross-sectional price momentum have been observed in the majority of asset classes around the globe. This thesis investigates and replicates the Dual Momentum strategy created by Antonacci (2014) from a ...
  • Valuation of oil and gas companies 

   Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...
  • Hvordan påvirker eiendomsmeglernes lønnssystem arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel 

   Fiskå, Runar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Bakgrunnen for studien var å finne ut hvordan eiendomsmegleres lønnssystem påvirker arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel. Studien er basert på et utvalg av 338 eiendomsmeglere i hele landet. Undersøkelsen ble sendt ...
  • Prosjekt evaluering: En viktig suksessfaktor for organisasjons endring. 

   Aarøy, Karianne (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2018, Master thesis, 2018-05)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjektevaluering kan være en kritisk suksessfaktor for organisasjonsendring. Det vil bli sett på om evaluering blir håndtert som metode, om verktøyet tilfredsstiller ...
  • Hvordan bygge endringsklarhet 

   Vold, Jone; Holthe-Seim, Kai Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Denne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant ...
  • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

   Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
  • Halt and catch fire – A study on business model innovation and the effect of the upper echelons mental models 

   Johansen, Cathrine Brudeseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-22)
   In the face of external shifts, the upper echelons set the strategic orientation for the company and innovate their business models accordingly. However, the industry has little understanding of the influence that dynamic ...
  • Effektiv styring av innovasjonsprosjekter 

   Golf, Stina Hetland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
   Formålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig ...
  • En kvantitativ analyse av letestrategier på norsk sokkel 

   Nasseri, Mehryar; Olsen, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-24)
   Et oljeselskap er avhengig av å få tilført nye reserver som erstatter produksjonen. Dette kan gjøres på to måter - leting eller oppkjøp. Noen oljeselskaper har fra aksjonærenes synspunkt, mer suksess med sin letestrategi ...
  • Maktbruk under kontraktsforhandlinger og dens påvirkning på leverendørenes bærekraft 

   Haarr, Paal; Rødset, Lars (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Hensikten med oppgaven har vært å analysere maktbruk under kontraktsforhandlinger i petroleumsnæringen, og om dette hadde sammenheng med leverandørenes økonomiske bærekraft i kontrakten. Vi ønsket å undersøke hvilke parter ...
  • Tilfreds på jobben? En studie av forklaringsfaktorer og undersøkelsesopplegg 

   Rommetvedt, Halvar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hva det er som påvirker jobbtilfredsheten hos medarbeidere i Skangas AS. Dette er belyst på ved hjelp av den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er også blitt rettet et blikk ...
  • A case study: The evolution of the Norwegian subsea field development market 

   Haneferd, Rasmus (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   The Norwegian sector has from the 70’s been dominated by the major international oil companies. Statoil was modelled after these international giants with both upstream and downstream capability. The sector has matured and ...
  • Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst 

   Sunde, Bjørg Amalie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Målsettingen med denne studien er å belyse hvordan drive Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst. F&C-nettverket i Equinor har etablert en strategisk forbedringsagenda med fem strategiske ...