Now showing items 1259-1263 of 1263

  • Økende ulikheter i den norske velferdsstaten 

   Ousland, Astrid Emilie. (Bachelor thesis, 2022)
   Norge har i flere tiår hatt en økning i sosial ulikhet og forskjeller i levealder. Dette til tross for å være et av de landene på verdensbasis med mest likhet. Disse skjevhetene og systematiske forskjellene viser seg i ...
  • Økologisk forankring i offentlige plandokument – problemløsende eller symbolsk? 

   Gjøvik Michelsen, Josefine (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med bacheloroppgaven har vært å studere høringsutkastet til temaplan for klima og miljø i landbruket i Stavanger kommune 2020-2030. Det ble spesielt lagt vekt på den ønskede satsingen på det økologiske landbruket ...
  • Økt innovasjonseffekt gjennom offentlige anskaffelser - En studie av samhandlingens betydning for innovasjon mellom kommune og leverandør 

   Åmodt, Nina Fagerheim (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   I Norge blir det årlig benyttet ca. 480.000 milliarder kroner til kjøp av offentlige varer og tjenester, som utgjør over 15% av brutto nasjonalprodukt. Demografiske endringer legger press på å oppnå mer verdiskapning ...
  • Østeuropeere i den norske arbeidskulturen - forutsetninger for vellykket integrering 

   Øvrehus, Varvara (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-06)
   I denne masteroppgaven drøftes spørsmålene om hvilke egenskaper og ferdigheter arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa behøver for å ha en vellykket etablering i Norge, særlig i den norske arbeidslivskulturen. For å finne det ...
  • Øvelse gjør mester? 

   Pollestad, Bjørn; Steinnes, Tommy (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
   Øvelse gjør mester? Store utfordringer i samfunnet krever innsats fra flere etater og institusjoner. Dette synliggjøres ofte i kraft av uønskede hendelser, lokalt så vel som nasjonalt. Men utnyttes øvelsene godt nok som ...