Now showing items 112-131 of 418

  • Faktorer for servicekvalitet i Facility Management : tjenester 

   Salte, Frode (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Facility Management (FM) området har vært under stor utvikling de siste årene. Fra å være et område som hadde fokus på service og aktiviteter innenfor eiendom- og kontorstøtte, eller eiendomsforvaltning, har det vært en ...
  • Faktorer som kan føre til organisatorisk læring innenfor sikkerhetsarbeidet for operatørselskaper på norsk sokkel 

   Leon, Camilla; Lind, Silje Helen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Problemstilling Det er gjort mange ulike studier omkring både læring generelt og organisatorisk læring innenfor oljeindustrien, men det mangler studier rundt et veldig viktig aspekt: hvilke faktorer som kan føre til ...
  • Faktorer som påvirker konsumhyppighet av lakseprodukter og sildeprodukter i Russland 

   Bogdanas, Vytis (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   En bedre forståelse av faktorer som påvirker konsumfrekvensen av sild og saltet/røkt laks blant befolkningen i St. Petersburg og Moskva i Russland vil kunne gi norske eksportører en konkurransefordel i markedet. Ved å ...
  • Fear and ambiguity in the Norwegian stock market 

   Hauge, Morten; Lien, Helga (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   When dealing in financial markets, knowing how much fear and ambiguity there is can be crucial. The reason for this is that when ambiguity increases to the point where it becomes fear, things can happen very fast in these ...
  • Federal Reserve og Taylor-regelen: en empirisk analyse av rentesettingen 

   Johannessen, Helene (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013-06-20)
   Denne oppgaven tar for seg en empirisk analyse av rentesettingen til Federal Reserve. Den amerikanske økonomien har det siste tiåret vært utsatt for sjokk i økonomien og en økning i volatiliteten på råvarepriser, noe som ...
  • Finansiell risikostyring i aluminiumsindustrien 

   Tjenltand, Tore Sæbø (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Oppgaven tar for seg to problemstillinger. Først studeres effekten for produsenter ved å sikre seg med futureskontrakter på primæraluminium, på London Metal Exchange (LME). Sikringsstrategiene som analyseres er den naive ...
  • Finansielle instrumenter 

   Østebø, Øyvind (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven i økonomi og administrasjon ser på hvilke karakteristika og egenskaper ulike finansielle instrumenter har, og knytter dette opp mot hvilke muligheter de gir selskaper og investorer.
  • Finanskrisen : virkning og respons i norsk økonomi 

   Horneland, Jonas Thorenfeldt; Pham, Phong August (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Årsaken til finanskrisen er naturligvis kompleks. Det virker der i mot klart at uroen i kredittmarkedet og den internasjonale resesjonen stammer fra en periode med høy aktivitet, lavt rentenivå, sterk vekst i formuespriser ...
  • Finanskrisen og Basel III: I lys av operasjonell risiko 

   Olsen Lund, Therese (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   En velfungerende banksektor er viktig for funksjonsevnen til en økonomi og for den finansielle og økonomiske stabiliteten. Finanskrisen viste imidlertid snarere hvor skjør og ustabil banksektoren var. Subprime-krisen i USA ...
  • Finnes der en optimal størrelse på norsk petroleumsøkonomi? 

   Gunnar, Nord-Varhaug (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Siden det norske oljeeventyret startet med det første oljefunn på begynnelsen av 1970 –tallet har Norge vokst seg til å bli en betydelig olje- og gassprodusent internasjonalt. Betydningen petroleumssektoren har hatt for ...
  • Flypassasjeravgiften - en fem på tolv-avgift? 

   Ellingsen, Christoffer; Pettersen, Martin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Denne oppgaven har til hensikt å belyse potensielle utilsiktede konsekvenser som følger av flypassasjeravgiften. Avgiften er mye omtalt i media, hvor flere grupper bemerker seg at avgiften vil medføre negative virkninger. ...
  • Food waste or wasted food 

   van Graas, Maaike Helene (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   In the industrialized world large amounts of food are daily disposed of. A significant share of this waste could be avoided if different choices were made by individual households. Each day, every household makes decisions ...
  • Forholdet mellom lønn og kunnskap i Norges fylker 

   Hjertvik, Anne Christine (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2016, Master thesis, 2016-07)
   Det er ikke lenger oppsiktsvekkende å si at vi står overfor store omstillinger i norsk økonomi – nye retninger skal stakes ut. På Solamøtet i januar 2014 uttalte statsminister Erna Solberg: «Et av regjeringens viktigste ...
  • Fortell meg hva du bidrar med, og jeg skal si deg hva du er verdt: En eksperimentell studie av CSR og kjøpsintensjoner 

   Thuestad, Anne Karine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Corporate Social Responsibility, eller bedrifters samfunnsansvar, handler om en bedrifts engasjement utover det som er forpliktet gjennom juridiske forhold og begrenset av økonomien, for å nå langsiktige mål som forbedrer ...
  • Forvaltning av andres penger - et laboratorieeksperiment 

   Høvring, Pål; Pham, Lan (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   I denne oppgaven ønsker vi å finne svar på om beslutningstaking på vegne av andre kan bidra til en redusert disposisjonseffekt, og om det tas mer risiko når man disponerer penger på vegne av andre. Disposisjonseffekten ...
  • Forvaltning av produktportefølje i en nettverksbasert virksomhet 

   Knappskog, Inger Merethe Å. (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
  • Fra hvilestilling til omstilling 

   Edlund, Lene Anniken; Løberg Klavenes, Trine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-07)
   «Vi må helt klart ha en helt annen omstillingsvilje og omstillingsevne i næringslivet og i politikken. Vi har hatt ti år i hvilestilling, nå skal vi ha ti år i omstilling». (Hilde Øvrebekk Lewis, 2015). Med disse ordene ...
  • En fremtidsstudie av bankens risikobilde : Hvordan vil det fremtidige risikobildet til bankvirksomheten se ut som følge av samfunnsmessige endringer? 

   Fjeldbo, Marion (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Dette er en fremtidsstudie av hvordan aktuelle trender kan komme til å påvirke det fremtidige risikobildet til bankvirksomheten. Problemstillingen løses ved å benytte en kvalitativ tilnærming og litteraturstudie som metode. ...
  • Fremtidsutsiktene for organisasjonsutviklingsbedrifter : en forventningsanalyse for konsulentbransjen i Rogaland 

   Cook, Kristian; Rønhovde, Eirik (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Utgangspunktet for denne oppgaven var å undersøke hvordan organisasjonsutviklingsbedrifter i Rogaland ser på fremtiden, i lys av finanskrisens inntreden sommeren 2008. Vi satt med en tanke om at krisen ville få store ...
  • From suppliers marked to buyers marked 

   Oldereide, Christine; Jansen, Julie (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-11)
   One of the most significant changes in the paradigm of modern business management is that individual businesses no longer competes as solely autonomous entities, but rather as supply chains. As the importance of the supply ...