Now showing items 133-152 of 418

  • Gass i Tanzania - Velsignelse eller forbannelse? 

   Eriksson, Torstein; Idsø, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-09)
   Formålet med masteroppgaven er å se på hvordan Tanzania best kan realisere og forvalte gassfunnene. Problemstillingen besvares gjennom en analyse av forventet lønnsomhet av et planlagt LNG-prosjekt basert på ulike ...
  • Gender Identity and Labor Division In Norwegian Households 

   Hafzi, Kamran (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-13)
   We investigate if gender identity has any effect on the division of household labor among Norwegian couples. By deriving the potential income distribution of the Norwegian population, we compare couples’ comparative advantage ...
  • Globale krefter, regional respons 

   Nilsen, Marit Mellingen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Globalisering og regionalisering sees på som to parallelle prosesser. Globalisering forstås som en utvikling innenfor politikk, økonomi og kultur hvor statsgrenser ikke lenger er effektive barrierer for flyt av arbeidskraft ...
  • Google and Financial Markets: Can Google Trends describe and predict the dynamics of Norwegian stock market? 

   Kim, Neri; Villa, Roviel (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   We investigate whether Google search volume index (SVI) can explain and predict trading activity at the Norwegian stock market (OSE). Our sample focuses on the companies listed on OSE’s tradeable index OBX. We use abnormal ...
  • Grunnlaget for oljeservicebedrifters strategiske posisjonering 

   Friestad, Christian; Graaner, Stian Thygesen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
   Oljekrisen har rammet mange hardt. Spesielt små- og mellomstore oljeservicebedrifter. Oljeprisfallet foranlediget både kostnadskutt og et betydelig fokus på effektivisering. Hvordan selskapene skal innrette seg og møte ...
  • Grønne obligasjoner - En analyse av rollen i kapitalmarkedet og det grønne skiftet 

   Jørgensen, Arne (Master thesis, 2015)
   Denne oppgavens hovedformål har å studere grønne obligasjoner for å få en bedre forståelse av rollen de kan spille i fremtidens kapitalmarked. Grønne obligasjoner må være attraktive for både utsteder og investor om de skal ...
  • Har vi urealistiske forventninger til pensjon? 

   Skadsheim, Kristin; Røynestad, Marita (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
   Det har vært mye fokus på pensjon etter pensjonsreformen i 2011. Flere undersøkelser i Norge viser til at vi forventer høye pensjonsutbetalinger. Formålet med denne oppgaven var å undersøke forventninger til pensjon, samt ...
  • "Hetlandsmodellen" - Organisering og samarbeid, gir modellen økt læringsutbytte for elevene? 

   Lundon, Morten (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Utgangspunktet for denne masteroppgaven er å få kunnskap om det foregår økt læringsutbytte for elevene ved Hetland videregående skole. Det er en tydelig nasjonal forventning om at lærere og ledelsen i skolen skal ta del i ...
  • Holdning til adopsjon av kontaktløs mobilbetaling 

   Londono, Mauricio (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05-15)
   Kontaktløs mobilbetaling er en innovativ betalingsmetode som lar brukere av bankkort digitalisere kortet, og intrigere det sammen med en smarttelefon. På den måten kan vedkommende ved hjelp av svake radiosignaler holde ...
  • How can leadership strategies be improved to prevent major accidents in shipping tanker operations? 

   Husebø, Julia; Nedopokina, Nataliia (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Major accidents in tanker operations lead to considerable losses and irreversible consequences (Karlsen, 2010). Even though the shipping industry has been operating for centuries, and there are numbers of requirements ...
  • How can Visioneering services bring competitive advantage to Aker Solutions? 

   Cazon, Daniel (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05)
   The topic of the Thesis belongs to business and strategic management field, with focus on technology innovation and its application in oil and gas industry. Three main theories that I built the thesis on are: Theory of ...
  • How do Corporate Social Responsibility announcements affect firm value? 

   Pham, Cathrine; Pham, Trang Vo (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Taking previous research on this topic into consideration, this thesis sets out to give some insights as to why there seems to be increasing focus on Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives by firms. Using theory ...
  • How is the declining bauxite production affecting Jamaica as a developing country? 

   Berge, Julia (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   This is a paper researching the effects that is seen from the financial crisis in a developing country. The research question is focused on how Jamaica is dealing with the fact that the world demand for bauxite has ...
  • How the learning environment affects the children’s school performance 

   Woll, Lillian; Sleveland, Lene Bente Årdal (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   In this paper we estimate how the learning environment affects the children’s school performance. Our learning environment determinant is the percentage of the child’s peers having at least one parent with university ...
  • How the Physical Work Environment Can Affect Individual Productivity 

   Johannsdottir, Thordis; Hansen, Rebecca (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   The topic of this thesis is about how the physical work environment affects individual productivity, and with focus on productivity through the well-being aspect of individuals. The thesis has a theoretical approach with ...
  • HRM-politikk og lean i en endringsprosess 

   Ullestad, Dagfinn (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-10)
   Oppgaven analyserer hvordanTine Meieriet Jæren har brukt HRM-politikk og lean-konsept i en krevende igangsettingsfase av nytt meieri. Det nye meieriet ble planlagt for å erstatte fire mindre meierier på Jæren. Anlegget ...
  • Hva er beste praksis HRM i kommunene? 

   Valborgland, Kristine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Kommunale tjenester påvirker hverdagen for de aller fleste av oss. At det er høy kvalitet på tjenestene er derfor viktig for enkeltpersoner og for samfunnet. Motivasjonen for oppgaven var å se på kommuner med ulike resultater ...
  • Hva er bruksgrad og nytteverdi av kundelønnsomhetsanalyser i norske sparebanker? 

   Wigestrand, Ole Christian; Tuen, Eirik (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   De siste årene har flere virksomheter endret kostnadsobjektet sitt fra produkter til kunder. Dette har ført til at interessen for kundelønnsomhetsanalyser har økt, men frykten for at metodikken skal være for krevende gjør ...
  • Hva er gode arbeidsmetoder på veien ut i arbeidslivet via tiltaksprogram? 

   Reed, Stine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilke arbeidsmetoder som ligger til grunne i jobbkonsulentenes arbeid med å motivere og engasjere deltakere som deltar i tiltaksprogram ut i arbeid. Finnes det en felles forståelse ...
  • Hva har norske oljeserviceselskaper gjort for å bedre konkurranseevnen siden 2013? 

   Løvik, Mona; Sveinsvoll, Mariann (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Regnskaper og økonomiske nøkkeltall viste dårlige resultater for oljeserviceselskapene allerede i 2014. Av de 86 selskapene vi analyserte ble omsetningen totalt sett redusert med 5% fra 2013 til 2014 (fra 34,7 til 33 ...