Now showing items 36-55 of 270

  • Data Sharing in the Oil and Gas Industry 

   Ersdal, Maren; Helgeland, Charlotte Helland (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Data sharing in business situations potentially impact innovations, operations, quality of decision makings, and costs. Companies are moving in the direction of increased data sharing as of today and an area of great value ...
  • Dataanalyser i revisjonens planleggingsfase og revisjonsrisikomodell 

   Sundberg, Mia Korsmo; Laupland, Hanne Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-08)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke implikasjoner bruk av dataanalyse, også kalt Big Data Analytics, har på revisors fremgangsmåte i planleggingsfasen, risikovurderingen av et revisjonsoppdrag og ...
  • Den norske befolkningens holdninger og preferanser tilknyttet kriminalitet 

   Kirubamoorthy, Sharanga (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-07-15)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og analysere holdninger og preferanser knyttet til kriminalitet i Norge, ved å se på fire ulike politiske partier som representerer norsk politikk, og derav den norske ...
  • Dependence of Profitability on Time, Sector & Region across Aquaculture Value Chains in Norway 

   Khan, Bakhtawar (Masteroppgave/UIS-HHUiS/2019;, Master thesis, 2019-07-08)
   About 71% of earth is covered in water and 96.5% of this water is held by the oceans. (USGS, 2019). However, according to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) estimates that only about 2% of this ...
  • Dialogue and effectiveness 

   Berg, Siri Malczewski (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Due to the development and demands of globalisation and the need to quickly adapt to changes, companies have been forced to change their organisational structures. Organisation in teams is seen as a powerful tool for high ...
  • Did the removal of numerical ratings and the introduction of performance development, result in a shift in motivation? 

   Dirdal, Trond; Røsland, Siv Merethe Berge (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-27)
   The purpose of this study was to determine whether the changes Secreta made to its performance management system had the desired effect. Our research comprised an attempt to answer the following question: Are there any ...
  • Do SRI investors consider the ESG effects in their investments? 

   Åse, Eirik; Johansen, Sindre (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07)
   In this master thesis we explore the relationship between morally driven companies and their financial returns. To assess the morality of the company, we have used scores based on a company’s environmental, social and ...
  • Does Ex-dividend Day Significantly Affect Norwegian Stock Performance? 

   Veggeberg, Heidi; Bø, Silje Vistnes (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the effect of ex-dividend day on Norwegian stock performance. Previous research of different theories and from different markets are obtained to clarify the topic and give us the tools to answer the ...
  • Does Norges Bank's trading in the foreign exchange market on behalf of the government affect the NOK exchange rate? 

   Løberg, Oddbjørn Larsen (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   This thesis attempts to find a connection between the Central Bank of Norway’s trading in the foreign exchange market and the NOK-EUR exchange rate. The central bank is designated to handle currency transactions related ...
  • Dulting mot bærekraftige transportvalg - en studie om oppfordring til mer bruk av kollektivtransport gjennom ulike dultemekanismer 

   Solland Wermundsen, Aleksander; Sunnanå, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   Det er en stadig befolkningsøkning på Nord-Jæren, samtidig vedvarer den globale klimatrusselen. Norge har forpliktet seg gjennom Parisavtalen til å redusere klimagassutslippet og det ønskes derfor at en større del av ...
  • The Economics of plastic recovery from rivers 

   Løcka, Sondre; Heggdal, Julie Holter (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   The background issue regards the increasing amount of ocean plastics during the most recent years. Our focus of this issue will be on the plastic that is transported by rivers. We will address the problem by looking at ...
  • Educational Quality in Business Schools 

   Svendsen, Julie Øyen; Ravndal, Ingrid Elisabeth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   In recent times, educational quality in higher education has once again been brought up and discussed, and several areas for improvement have been recognized. Also, the question of whether differences between educational ...
  • The effect of energy transition on the financial performance of oil and gas companies 

   Ibishova, Banovsha; Kengen, Irene (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   We investigate the effect of transition towards low carbon energy on the financial performance of European and US oil and gas companies in the years 2010-2018. This is important, as a major participant in the global energy ...
  • The effect of R&D on financial performance: A study of Norwegian oilfield service companies 

   Dyrnes, Magnus; Friestad, Ole Jørgen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Investments in research and development (R&D) may enhance competitive advantage and help sustain profitability over time. With access to a unique dataset covering 14 years of accounting data for Norwegian oilfield service ...
  • Effekten av en intervensjon på sosial usikkerhet i gruppearbeid 

   Bergeland, Silje; Jåsund, Iris Jeanett (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   I arbeidslivet er det vanlig å bruke gruppearbeid som arbeidsform, men vi har begrenset kunnskap om hvordan sosial usikkerhet påvirker denne arbeidsformen. Denne oppgaven undersøker derfor hva som kan redusere individers ...
  • Effektiv lederadferd i implementeringen av endringsprosjekter – en casestudie i SpareBank 1 SR-Bank 

   Thise Jacobsen, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Banknæringen står ovenfor store endringer. Endret kundeadferd og tilgjengelig teknologi gir muligheter til mer effektiv drift og nye former for distribusjon. Regulatoriske endringer gjør at konkurrentbildet endres og at ...
  • Effektiv styring av innovasjonsprosjekter 

   Golf, Stina Hetland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
   Formålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig ...
  • Efficiency of e-grocery: Challenges and suggestions 

   Do, Van Chuyen; Omdahl, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Buying food online has been an emerging trend in the later years. There is a high demand from customers on this service. However, the e-grocers are losing money and goes out of business. The reason for that is low margins ...
  • Eksisterer disposisjonseffekten for andre aktivaklasser enn aksjer, og kan effekten finnes sterkere for disse investeringene? 

   Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Hesby, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Disposisjonseffekten er et velkjent fenomen innenfor adferdsfinans. Effekten defineres som tendensen til å realisere gevinst for tidlig, og holde for lenge på tap. Effekten er i stor grad identifisert i aksjemarkedet, der ...
  • Empirical investigation of the relationship between Google search volume index and mutual fund performance and flows: evidence from Norway 

   Igeh, Sofia Aarstad; Wijerathne, Iddamalgodage (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   We investigate the relationship between Google search volume index (SVI) and Norwegian mutual fund performance and flows. We use abnormal SVI (ASVI) and relative fund flows as measures of investor attention. The aim of ...