Now showing items 160-179 of 270

  • Oil & Gas Investments: Valuation Analysis of Aker BP ASA - Valhall IP Upgrade 

   Lyse, Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP’s upgrade of the Valhall water injection platform (IP). The upgrade involves replacing outdated drill floor equipment with state-of-the art robot technology. Studies ...
  • Oil and gas companies’ capital expenditure announcements and the stock market’s responses 

   Haraldsen, Håvard Schei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-16)
   This thesis attempts to find possible explanations to the research problem: Why does the stock prices of oil and gas companies not always respond in accordance with neoclassical standard financial theory when companies ...
  • Oject-oriented methodology for subsea project execution 

   Hanevold, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-18)
   Object-orientation refers to the holistic description of a component (object) as a single entity in a single database. By modeling real world entities in their true to life representation and using the object model as a ...
  • Optimizing Logistic and Warehousing - Maersk Drilling Norge AS 

   Ruales, Leah; Silitonga, Debora Amanda (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-24)
   In the business world of today, many companies are trying to innovate their firm. Innovation, as the talk of the enterprises nowadays is not only about the product technology, it also for the process innovation, and of ...
  • Organisasjonskultur, etikk og tillit i Dalane Energi 

   Ågesen, Rosita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-15)
   Dalane Energi er et offentlig eid selskap, noe som fører til at lokalbefolkningen er opptatt av hvordan selskapet arbeider og bruker pengene sine. Interessentene har klare forventninger til at selskapet støtter lokalt ...
  • Organizing a cluster to foster innovation 

   Stangeland, Ellen; Austvik, Solveig (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   In this case study, we examine how the Dusavik base in Stavanger can be organized into a cluster to foster innovation. Literature on the subject does not present one single explicit cluster model that could be applied. ...
  • Parent Intervention to Encourage Growth Mindset Development in Children 

   Sagen, Espen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Growth mindset refers to the belief that skills and abilities can be improved through effort and the use of appropriate learning strategies. Students that have developed a growth mindset, are predicted to perform better ...
  • Payout behaviours and CAPEX spend of major international oil and gas companies during oil price fluctuations 

   Hauge, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   The purpose of this study is to investigate if the major international oil and gas companies alter their payout behaviours with changing oil price. Secondary, the study analyses trends in CAPEX spend, with the aim to ...
  • Pensjonssparing i Helse Fonna 

   Hovden, Ingrid; Paulsen Wang, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Målet med dette studiet har vært å kartlegge hvordan spareadferden er i Helse Fonna, hvordan kunnskapsnivået er, samt hvordan ansatte i Helse Fonna stiller seg til å delta i en bindingsstrategi. Dette er et interessant ...
  • Performance and development of Norwegian green funds 

   Gjessen, Sofie (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-04)
   Incorporating environmental criteria in investment decisions is becoming increasingly important to a growing number of investors. The thesis evaluates the risk-adjusted performance of 23 Norwegian green funds. Describing ...
  • Performance evaluation of Norwegian mutual funds 

   Raza, Jamal; Zafar, Saim (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the performance of different Norwegian mutual funds that have invested the majority of their equity in the Norwegian stock market during the period of January 2007 to January 2018. The purpose of this ...
  • Persuasion tactics: The impact of social media on the consumer’s decision to purchase 

   Laamarti, Malak (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   Considering the fast growing activity of social media marketing (SSM), this research is set to study the persuasion tactics employed by marketers to influence the consumer’s behavior towards their products and the extent ...
  • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

   Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
  • Prestasjonsevaluering av Norske Aktivt Forvaltede Aksjefond 

   Nossum, Tea; Tou, Melina (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke om det foreligger risikojustert meravkastning for norske aktivt forvaltede aksjefond, og om det er sammenheng mellom den risikojusterte meravkastningen og kostnadsstrukturen. ...
  • Pro-Environmental Consumer Behaviour: Cross Country Differences 

   Johansen, Marie Stokkenes (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   This paper investigates country variations in environmentally friendly consumer behaviour across Europe. The purpose is to detect if countries have different inclinations to respond to the urgency of environmental protection. ...
  • Pros and Cons of Oil and Gas Exploration in Lofoten. 

   Ahmed, S M Tanveer; Ebrahim, Asludin Aliye (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-26)
   The aim of the study is to logically respond to the ongoing dilemma on Lofoten that whether Lofoten should be open for oil and gas extraction based on cost-benefit analysis. So far, our knowledge is concerning a little ...
  • Prosjekt evaluering: En viktig suksessfaktor for organisasjons endring. 

   Aaroy, Karianne (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2018, Master thesis, 2018-05)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjektevaluering kan være en kritisk suksessfaktor for organisasjonsendring. Det vil bli sett på om evaluering blir håndtert som metode, om verktøyet tilfredsstiller ...
  • A qualitative research on proper methods of marketing, pricing, and business relationship of Consulting-as-a-service: a case study of an IT consulting firm 

   Khalifehpourmianji, Kasra (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-08-29)
   Servitization is a trend with the help of which the companies transfer their tangible products accompanied by service offerings. Consulting can be offered in a variety of models, from pure service like pure advice-giving ...
  • Regnskap for idelle organisasjoner: En studie av regnskapsreglene i Norge illustrert med to empiriske eksempler 

   Schilling, Renate; Aspenes, Kristine (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   Ideelle organisasjoner skiller seg fra private organisasjoner ved at de ikke har økonomisk formål. De skal gjennomføre aktiviteter som realiserer deres ideelle formål, som er å skape mest mulig nytteverdi for målgruppen. ...
  • Regnskap i privat sektor: En teoretisk og empirisk studie med fokus på bedrifter i oljesektoren 

   Olsen, Andrea; Thu, Karoline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masterutredningen har som formål å studere om det er samsvar mellom regnskapsteori, regnskapsnormer og regnskapspraksis. Utredningen fokuserer på private bedrifter, som involverer seg i markedsmessige byttetransaksjoner ...