Now showing items 148-167 of 270

  • Maktbruk under kontraktsforhandlinger og dens påvirkning på leverendørenes bærekraft 

   Haarr, Paal; Rødset, Lars (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Hensikten med oppgaven har vært å analysere maktbruk under kontraktsforhandlinger i petroleumsnæringen, og om dette hadde sammenheng med leverandørenes økonomiske bærekraft i kontrakten. Vi ønsket å undersøke hvilke parter ...
  • Markedspotensialet for norsk organisk gjødsel 

   Brynhildsen, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-28)
   Denne masteroppgaven undersøker markedspotensialet for norskprodusert organisk gjødsel i det norske forbrukermarkedet. Ved å stille spørsmålet: Hvilke forutsetninger har norskprodusert organisk gjødsel i konkurransen med ...
  • Master Thesis 2020 Case Norway Chess 

   Jørgensen, Line Jin (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-09-08)
   The master thesis is part of an ending of what is supposed to be a two-year journey of business studies at the University of Stavanger Business School. I am thankful for writing about an interesting case in collaboration ...
  • Medlemskap i folketrygden ved arbeidsopphold i utlandet. Innkreving av arbeidsgiveravgift. 

   Siddique, Neringa Noreen; Linkeviciene, Diana (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på̊ rettskilde analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det var også gjennomført intervju med NAV og Skatteetaten, som er kompetente myndigheter i saker som ...
  • Modified Atmosphere Packaging (MAP) on the Rise: A Conjoint Analysis of MAP’s Effect on Consumer Behavior in US, UK, French and German Markets 

   Railo, Simen Svendsen; Saue, Vegar Veseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2017-06)
   Modified Atmosphere Packaging (MAP) is a food packaging technology that sees widespread use in an array of fresh food products, due to its positive effect on shelf-life and quality, and as a measure to reduce food spoilage. ...
  • Motiver og effektivitet i norsk petroleumsbistand 

   Hope, Bengt (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-07-25)
   I denne avhandlingen har jeg studert de mulige effektene den norske petroleumsbistanden gjennom Norad sitt program «Olje for Utvikling» (OfU) har på bekjempelse av fattigdom. Videre ønsker jeg å se på sammenhenger mellom ...
  • Navigating a crisis: The case of Norwegian early stage firms and the impact of the coronavirus 

   Onuchak, Julia (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-09-15)
   The purpose of this research is to explore the nature of a start-up organization during a period of crisis and provide great contextual value on the impact of the COVID-19 crisis in understanding how it impacts newly ...
  • Network dynamics in collaborative research in the EU, 2003– 2017 

   Balland, Pierre-Alexandre; Boschma, Ronald Adalbert; Ravet, Julien (Peer reviewed; Journal article, 2019-07)
   A key objective of the EU Framework Programmes for Research and Innovation is the creation of cross-country research networks. We make use of Social Network tools to describe the evolution of the EU research network across ...
  • Norsk settefiskproduksjon: Hva er erfaringene og effektene på produktiviteten etter innføring av resirkuleringsteknologi (RAS)? 

   Jakobsen, Steffen Klemetsen; Holsvik, Are Hagen (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Regjeringen har et uttalt mål om å femdoble lakseproduksjonen innen 2050. Det er utfordringer knyttet til lakseindustrien, og det utvikles nye metoder for å løse dem og for å skape en mer bærekraftig produksjon. De siste ...
  • Norske børsnoterte selskapers bruk av alternative resultatmål. Etterlever de ESMAs retningslinjer? 

   Meling, Eivind Kristoffer (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Alle børsnoterte selskaper må presentere årsrapporter som følger strenge regler og standarder. De siste 20 årene har tilleggsrapportering blitt en ny måte å rapportere verdiene til et selskap. Alternative resultatmål har ...
  • Norske styremedlemmer, digitale sinker? 

   Middborg, Jens Henry (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05)
   Gjennom de siste 10-årene har digitalisering fått mer fokus i næringslivet, men likefult blant forskning og samfunn. Hvordan påvirker digitalisering samfunnet og næringslivet, og har det en konkurransedrivende kraft? Flere ...
  • Nytte, kostnader og barrierer for miljøtiltak og -innovasjon i lakseoppdrett – En casestudie fra Vestlandet. 

   Lie, Anne; Tjora, Maiken (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07)
   Oppdrettsnæringen på Vestlandet spiller en sentral rolle i norsk eksport med høy verdiskapning, og hadde i 2019 en total produksjon på 309.684 tonn laks. Næringen har likevel miljømessige utfordringer som må løses for å ...
  • Oil & Gas Investments: Valuation Analysis of Aker BP ASA - Valhall IP Upgrade 

   Lyse, Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP’s upgrade of the Valhall water injection platform (IP). The upgrade involves replacing outdated drill floor equipment with state-of-the art robot technology. Studies ...
  • Oil and gas companies’ capital expenditure announcements and the stock market’s responses 

   Haraldsen, Håvard Schei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-16)
   This thesis attempts to find possible explanations to the research problem: Why does the stock prices of oil and gas companies not always respond in accordance with neoclassical standard financial theory when companies ...
  • Oject-oriented methodology for subsea project execution 

   Hanevold, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-18)
   Object-orientation refers to the holistic description of a component (object) as a single entity in a single database. By modeling real world entities in their true to life representation and using the object model as a ...
  • Optimizing Logistic and Warehousing - Maersk Drilling Norge AS 

   Ruales, Leah; Silitonga, Debora Amanda (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-24)
   In the business world of today, many companies are trying to innovate their firm. Innovation, as the talk of the enterprises nowadays is not only about the product technology, it also for the process innovation, and of ...
  • Organisasjonskultur, etikk og tillit i Dalane Energi 

   Ågesen, Rosita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-15)
   Dalane Energi er et offentlig eid selskap, noe som fører til at lokalbefolkningen er opptatt av hvordan selskapet arbeider og bruker pengene sine. Interessentene har klare forventninger til at selskapet støtter lokalt ...
  • Organizing a cluster to foster innovation 

   Stangeland, Ellen; Austvik, Solveig (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   In this case study, we examine how the Dusavik base in Stavanger can be organized into a cluster to foster innovation. Literature on the subject does not present one single explicit cluster model that could be applied. ...
  • Parent Intervention to Encourage Growth Mindset Development in Children 

   Sagen, Espen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Growth mindset refers to the belief that skills and abilities can be improved through effort and the use of appropriate learning strategies. Students that have developed a growth mindset, are predicted to perform better ...
  • Payout behaviours and CAPEX spend of major international oil and gas companies during oil price fluctuations 

   Hauge, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   The purpose of this study is to investigate if the major international oil and gas companies alter their payout behaviours with changing oil price. Secondary, the study analyses trends in CAPEX spend, with the aim to ...