• Parent Intervention to Encourage Growth Mindset Development in Children 

   Espen, Sagen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Growth mindset refers to the belief that skills and abilities can be improved through effort and the use of appropriate learning strategies. Students that have developed a growth mindset, are predicted to perform better ...
  • Payout behaviours and CAPEX spend of major international oil and gas companies during oil price fluctuations 

   Hauge, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   The purpose of this study is to investigate if the major international oil and gas companies alter their payout behaviours with changing oil price. Secondary, the study analyses trends in CAPEX spend, with the aim to ...
  • Pensjonssparing i Helse Fonna 

   Hovden, Ingrid; Paulsen Wang, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Målet med dette studiet har vært å kartlegge hvordan spareadferden er i Helse Fonna, hvordan kunnskapsnivået er, samt hvordan ansatte i Helse Fonna stiller seg til å delta i en bindingsstrategi. Dette er et interessant ...
  • Performance and development of Norwegian green funds 

   Gjessen, Sofie (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-04)
   Incorporating environmental criteria in investment decisions is becoming increasingly important to a growing number of investors. The thesis evaluates the risk-adjusted performance of 23 Norwegian green funds. Describing ...
  • Performance evaluation of Norwegian mutual funds 

   Raza, Jamal; Zafar, Saim (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the performance of different Norwegian mutual funds that have invested the majority of their equity in the Norwegian stock market during the period of January 2007 to January 2018. The purpose of this ...
  • Persuasion tactics: The impact of social media on the consumer’s decision to purchase 

   Laamarti, Malak (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   Considering the fast growing activity of social media marketing (SSM), this research is set to study the persuasion tactics employed by marketers to influence the consumer’s behavior towards their products and the extent ...
  • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

   Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
  • Prestasjonsevaluering av Norske Aktivt Forvaltede Aksjefond 

   Nossum, Tea; Tou, Melina (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke om det foreligger risikojustert meravkastning for norske aktivt forvaltede aksjefond, og om det er sammenheng mellom den risikojusterte meravkastningen og kostnadsstrukturen. ...
  • Pro-Environmental Consumer Behaviour: Cross Country Differences 

   Johansen, Marie Stokkenes (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   This paper investigates country variations in environmentally friendly consumer behaviour across Europe. The purpose is to detect if countries have different inclinations to respond to the urgency of environmental protection. ...
  • Pros and Cons of Oil and Gas Exploration in Lofoten. 

   Ahmed, S M Tanveer; Ebrahim, Asludin Aliye (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-26)
   The aim of the study is to logically respond to the ongoing dilemma on Lofoten that whether Lofoten should be open for oil and gas extraction based on cost-benefit analysis. So far, our knowledge is concerning a little ...
  • Prosjekt evaluering: En viktig suksessfaktor for organisasjons endring. 

   Aaroy, Karianne (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2018, Master thesis, 2018-05)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjektevaluering kan være en kritisk suksessfaktor for organisasjonsendring. Det vil bli sett på om evaluering blir håndtert som metode, om verktøyet tilfredsstiller ...
  • A qualitative research on proper methods of marketing, pricing, and business relationship of Consulting-as-a-service: a case study of an IT consulting firm 

   Khalifehpourmianji, Kasra (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-08-29)
   Servitization is a trend with the help of which the companies transfer their tangible products accompanied by service offerings. Consulting can be offered in a variety of models, from pure service like pure advice-giving ...
  • Regnskap i privat sektor: En teoretisk og empirisk studie med fokus på bedrifter i oljesektoren 

   Olsen, Andrea; Thu, Karoline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masterutredningen har som formål å studere om det er samsvar mellom regnskapsteori, regnskapsnormer og regnskapspraksis. Utredningen fokuserer på private bedrifter, som involverer seg i markedsmessige byttetransaksjoner ...
  • Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

   Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...
  • Regnskapsmanipulering i olje- og gassnæringen 

   Lunde, Ane (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   I denne oppgaven undersøkes ”Regnskapsmanipulasjon i olje- og gassnæringen”. Forskningsbidraget innen periodiseringsmanipulasjon i olje- og gassnæringen, er en lineær regresjon utført med en avhengig variabel som er estimert ...
  • Regnskapsmessig behandling av leieavtaler etter internasjonale regnskapsregler 

   Paust-Andersen, Erik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Denne masteroppgaven omhandler regnskapsmessig behandling av leieavtaler for leietakere. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvorvidt ny regnskapsstandard for leieavtaler leder til et bedre beslutningsgrunnlag ...
  • Regnskapsmessig behandling av verdifall på eiendeler: En empirisk studie av to bedrifter i oljesektoren. 

   Henriksen, Aleksander; Austvik, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Private bedrifter med lønnsomhetsformål har som målsetning å skaffe størst mulig overskudd til eierne med de ressurser bedriften har tilgjengelig. Inntekter skaffer de seg gjennom markedsmessige byttetransaksjoner, dvs. ...
  • Returns and volatility spillover effect between foreign exchange and stock market; Analysis on Norway, Sweden and Denmark 

   Nyhage, Kristoffer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   This thesis examines the return and volatility effects between the foreign exchange and stock markets in three Scandinavian countries—Norway, Sweden, and Denmark. VAR models, Granger causality tests, impulse response ...
  • Revisjonsbevis generert fra Big Data og Big Data Analytics 

   Vårin, Bjørnø; Nordhus, Malin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Ved inntoget av Big Data og Big Data Analytics i revisjonsmetodikken endres arten av revisjons-bevis og nye utfordringer rundt påliteligheten av revisjonsbevis oppstår (Appelbaum, Kogan & Miklos, 2017, s.8). Formålet med ...
  • Revisors uavhengighet – en undersøkelse av revisjons- og rådgivningshonorar hos 50 norske selskaper 

   Valheim, Hilde (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2019-01)
   Denne masteroppgaven undersøker 50 norske selskaper for å analysere forholdet mellom revisjons- og rådgivningshonorar. Forholdet vil kunne si noe om hvorvidt revisor er uavhengig av sin klient på bakgrunn av disse honorarene. ...