Now showing items 51-70 of 973

  • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

   Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...
  • Bedre internkontroll bak bardisken Better internal control behind the bar counter 

   Viksund, Karina (Master thesis, 2022)
   Utelivsbransjen er en bransje med mangfold, høyt tempo og små marginer. Det er enkelt å tre inn i bransjen, men veien ut kan være like kort. Stadig strengere restriksjoner og krav fra myndighetene påfører en presset bransje ...
  • Behandling av helseopplysninger i helse- og omsorgssektoren – hva anses som «nødvendig» etter GDPR art. 9 nr. 2 bokstav h? 

   Storsveen, Maren Skjærvik (Master thesis, 2023)
   «Nødvendig» er et begrep som går igjen i personvernlovgivningen. Nødvendighetsvurderingen er helt grunnleggende for å fastsette forholdsmessigheten av databehandlingen, samt for å overholde prinsippet om dataminimering, ...
  • Beslutningstakere tar ikke alltid rasjonelle valg. Er dette fordi de har sosiale preferanser? 

   Karine Koll (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven presenterer resultatene knyttet til et hypotetisk eksperiment som ser på fordeling i et gi- og ta-spill hvor den ene spilleren har all makt. Tidligere forskning har vist at generøsitet i diktatorspill kan ...
  • Bildelingsutvikling på Nord-Jæren 

   Arntsen, Ruben; Salgado, Nikolai Bakke (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   I dag dominerer personbilen trafikkbildet hvor enn du ferdes i verden, og Norge er ikke et unntak. Det er et praktisk og tidseffektivt framkomstmiddel som løser de fleste transportutfordringene en kan møte på i en hektisk ...
  • Birth quarter effects in higher education 

   Garborg, Sine; Hinna, Marte (Master thesis, 2022)
   Compulsory schools usually specify a cutoff date for school entry. In Norway, this cutoff date is December 31st. This implies there could be roughly 12 months in the age gap between the oldest and the youngest individuals ...
  • Birth quarter effects in higher education 

   Hinna, Marte; Garborg, Sine (Master thesis, 2022)
   Compulsory schools usually specify a cutoff date for school entry. In Norway, this cutoff date is December 31st. This implies there could be roughly 12 months in the age gap between the oldest and the youngest individuals ...
  • Bitcoin and payment systems 

   Ydstebø, Espen; Sandvoll, Vegard Fosse (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   We study the relationship between Bitcoin and traditional payment systems and the financial sector. The payment systems we will do the study with are Visa, MasterCard, Western Union, American Express and PayPal. We study ...
  • Blå Hav - En inntrenger i frukt og grønt markedet i Norge 

   Våge, Rune (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Dagligvarehandelen i Norge domineres i dag av noen få store aktører som kontrollerer tilnærmet hele bransjen og verdikjeden. Verdikjeden består av et produksjonsledd, et grossistledd og et detaljistledd samtidig som at ...
  • "Bli med" - prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • "Bli med" - prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • "Bli med" prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • Blockchain, digitalisering og revisjon, et skritt inn i fremtiden 

   Lund, Mats Ryen; Hinna, Johannes Bernhard (Master thesis, 2022)
   Utredelsen skal i sin helhet sette et perspektiv på hvordan Blockchain-teknologien kan benyttes for selskaper og revisjon. Formålet med oppgaven er å konkludere på hvilken måte denne nye typen teknologi kan forbedre dagens ...
  • Blockchain, digitalisering og revisjon, et skritt inn i fremtiden 

   Hinna, Johannes Bernhard; Lund, Mats Ryen (Master thesis, 2022)
   Utredelsen skal i sin helhet sette et perspektiv på hvordan Blockchain-teknologien kan benyttes for selskaper og revisjon. Formålet med oppgaven er å konkludere på hvilken måte denne nye typen teknologi kan forbedre dagens ...
  • Boligprisutviklingen i Norge 

   Kloster, Aud Sofia; Haugland, Susanne (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven omhandler boligprisutviklingen i Norge mellom 1991 og 2022. Bakgrunnen for oppgaven er den økte oppmerksomheten rundt boligpriser, rente- og lønnsnivå. Vi vil diskutere hvordan boligprisene samvarierer med ...
  • Boligprisutviklingen i Norge 

   Kloster, Aud Sofia; Haugland, Susanne (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven omhandler boligprisutviklingen i Norge mellom 1991 og 2022. Bakgrunnen for oppgaven er den økte oppmerksomheten rundt boligpriser, rente- og lønnsnivå. Vi vil diskutere hvordan boligprisene samvarierer med ...
  • Bruk av kunstig intelligens i revisjonsbransjen 

   Herigstad, Stig; Skogseth, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Revisjonsprosessen er under stor endring, hvor forskning innenfor temaet viser at revisjonsbransjen er moden for å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Målet med forskningen er å bidra til å økt forståelse for hva som ...
  • Bruk av verdsettelsesverktøy ved tidligfase kapitalinnhenting 

   Asbjørnsen, Marcus; Mellemstrand, Ole Mikkel; Gundegjerde, Vegard (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven undersøker bruk av en sammensetning av konkrete verdsettelsesverktøy og deres innvirkning på investeringsfasen i oppstartsselskaper. Formålet med denne studien er å få innsikt i bruken av ...
  • Bruk av verdsettelsesverktøy ved tidligfase kapitalinnhenting. 

   Asbjørnsen, Marcus; Mellemstrand, Ole Mikkel; Gundegjerde, Vegard (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven undersøker bruk av en sammensetning av konkrete verdsettelsesverktøy og deres innvirkning på investeringsfasen i oppstartsselskaper. Formålet med denne studien er å få innsikt i bruken av ...
  • Bruk av verdsettelsesverktøy ved tidligfase kapitalinnhenting. 

   Asbjørnsen, Marcus; Gundegjerde, Vegard; Mellemstrand, Ole Mikkel (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven undersøker bruk av en sammensetning av konkrete verdsettelsesverktøy og deres innvirkning på investeringsfasen i oppstartsselskaper. Formålet med denne studien er å få innsikt i bruken av ...