Now showing items 234-253 of 270

  • U.S. Corporations are Sitting on Piles of Cash. What is the Situation in Norway? Which Determinants Might Explain the Causes of Norwegian Cash Holding? 

   Førlandsås, Grethe; Strømberg, Maren (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   In the past three decades cash holding for U.S. firms have more than doubled. The goal of this thesis is to examine if the cash phenomenon in the U.S. is also existent in Norway. We investigate publicly traded firms in ...
  • Understanding compliance behaviour in an organisational culture context. 

   Kaspersen, Stig (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-27)
   Organizational culture and compliance are inextricably linked. Through review of literature relating to organisational culture, procedure compliance, management and safety performance the author explores the relationship ...
  • Utdanningsledelse ved et norsk universitet: Individualistisk eller distribuert ledelse? 

   Hoem, Bjarte (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   I de siste ti årene har det i Norge vært stor interesse knyttet til styring og ledelse i høyere utdanning, spesielt av forskningsledelse og administrativ ledelse. Utdanningsledelse har ikke fått den samme oppmerksomheten. ...
  • Utvikling av datterselskap - grad av synergi versus autonomi 

   Terjesen, Jens Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-29)
   Masteroppgaven er et case-studie innenfor fagfeltet strategi og omhandler utvikling av selskaper i en selskapsgruppe. Målet med oppgaven er å bidra til økt verdiskaping gjennom sterkere synergi realisering med en fordelaktig ...
  • Utviklingstillatelsenes påvirkning på innovasjon innenfor havbasert og eksponert fiskeoppdrett 

   Hovland, Mads; Sunde, Tor Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   I denne oppgaven ser vi nærmere på de nye innovasjonene som har kommet i norsk havbruksnæring, og hvordan de kan være med å bidra til bærekraftig økonomisk vekst. Hovedproblemstillingen vi har valgt for oppgaven er: Hvordan ...
  • Uønsket skatteplanlegging i flernasjonale digitale selskaper 

   Skretting, Hanne; Vikre, Maria (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan to av tiltakene i BEPS-rammeverket vil kunne påvirke skatteplikten til flernasjonale selskaper med digital virksomhet. OECDs BEPS-prosjekt er et omfattende internasjonalt ...
  • Valuation of Aker BP ASA 

   Pedersen, Charlotte (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP in order to determine the company’s fair value. First, the industry of oil and gas is explained, and the history and current state of Aker BP is established. Then strategic ...
  • Valuation of Aker BP ASA 

   Ellertsen, André (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   The valuation will determine the fair value of Aker BP’s equity as of January 1st, 2020, using a fundamental approach. In addition, relative valuation will be included as a supplement. The valuation is done as of January ...
  • Valuation of Grieg Seafood 

   Berli, Tore (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05-19)
   The purpose of this thesis was to determine the intrinsic value of Norwegian salmon farming company Grieg Seafood as of 01.01.2019. The closing price of Grieg Seafood on 31.12.2018 was 102.30 NOK/share. The information ...
  • Valuation of Norwegian Air Shuttle ASA 

   Iversen Aarrestad, Magnus; Torjusen Oglaend, Einar (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   The purpose of this thesis is to estimate the share price of Norwegian Air Shuttle per 31.12.2018. In order to do so, we will analyze the strategic environment in which Norwegian Air Shuttle ASA operates and its financial ...
  • Valuation of oil and gas companies 

   Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...
  • Valuation of Statoil ASA 

   Byberg, Kjetil (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Executive Summary The oil and gas market has in recent years been exposed to greater instability and price fluctuates due to various events on the supply side. Climate concerns and the declining costs of alternative energy ...
  • Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches 

   Kleppe, Anette; Jensen, Jannicke (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The main purpose of this study is to estimate the non-market value of Bore and Hellestø beaches in Norway, and the change in value under different hypothetical scenarios that might affect beach recreation. Information on ...
  • Varslingskultur i en petroleumsvirksomhet 

   Christ, Kjersti S. (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   I senere tid fokuset økt rundt varsling og hvilken påvirkning varslingskulturen har på sikkerheten i petroleumsindustrien. Manglende rapporteringskultur og opplæring, samt dårlig ytringsklima blir ofte nevnt som bakenforliggende ...
  • Verdi av fleksibilitet for Lysebotn 2 

   Vevatne, Viljar; Bjørnå, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Sammendrag Det nordiske kraftmarkedet er preget av høy volatilitet. Med økt innslag av sol- og vindkraft i energimiksen vil volatiliteten trolig øke i fremtiden. Dette skyldes at disse produksjonsformene drives av værforhold, ...
  • Verdien av vind 

   Risvik, Stig; Holmesland, Erik Jin (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020)
   Temaet for denne avhandlingen omhandler verdien av vind relatert til Equinors engasjement innen havvind prosjekter i utlandet, nærmere bestemt havvind prosjekter i Storbritannia og Tyskland som er operative, og hvor ...
  • Verdivurdering av Jotun AS 

   Stokka, Anita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering for å identifisere egenkapitalverdien til Jotunkonsernet per 31.12.2018. Fundamental verdivurdering er benyttet som hovedteknikk med komparativ verdivurdering som ...
  • Verdsettelse av AKVA group ASA 

   Høidahl, Jonas Solberg; Jacobsen, Andreas (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne masterutredelsen er å verdsette AKVA group ASA sin egenkapital per 31.12.2018, der estimert aksjeverdi sammenlignes med aksjeprisen i markedet, som gir grunnlag til å gi en handelsanbefaling. Utredningen ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Aarre, Preben; Jakobsen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Målet med denne avhandlingen er å estimere virkelig aksjeverdi for Grieg Seafood ASA 04.05.2020. Den estimerte aksjeverdien sammenlignes med dagens markedskurs for å undersøke om Grieg Seafood er overpriset eller underpriset. ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Nsabimana, Remy; de Waal, Berend (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-05)
   Sammendrag Formålet med denne masteroppgaven var å finne ut om aksjeprisen til Grieg Seafood ASA var over eller underpriset per 31.12.2019. Da var aksjen priset til 140,30 kroner. Vi benyttet oss hovedsakelig av en ...