Now showing items 192-211 of 270

  • Samfunnets vesentlighetsgrense: En evaluering av revisjonsplikt i Norge 

   Dåsvand, Ulrikke; Østensen, Geir Sola (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2021-01)
   Målet med denne masterutredningen er å evaluere bestemmelsen om revisjonsplikt i Norge. Utredningen drøfter viktige funn fra Langli-rapporten (2015), ulikheter og utvikling i Skandinavia, samt dagsrelevante temaer som SAF-T ...
  • Sekstimersdag- En kvalitativ studie om produktivitet og ledelsesmetoder 

   Sani, Maximilian (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05-29)
   Jeg ville gjennom denne oppgaven sette et viktig tema i fokus, som kanskje i dag er fremmed for de fleste. Formålet var å kunne vise til at en kortere arbeidsdag kan fungere vel så bra i små og store selskap som en 7,5 ...
  • Selection factors for behavioral intention regarding electric vehicles in Norway 

   Hussein, Veger; Sværen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Norway has acted as a laboratory for electric vehicles. It has taken a leading role in the introduction of electric vehicles and the development of a sustainable electric vehicle market. According to a recent report from ...
  • SkatteFUNN - En vurdering av statsstøtte til foretak i vansker 

   Roppestad, Øyvind; Haver, Ingrid Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2021-01)
   Etter gjeldende regelverk kan ikke foretak i vansker motta statsstøtte, og de er dermed ekskludert fra å delta i SkatteFUNN-ordningen. Det er fordi staten ikke skal kunne redde selskap som ikke er konkurransedyktige fra ...
  • Skolens læringsmiljø – avgjørende for elevenes akademiske prestasjoner? 

   Bygdevoll, Maria; Melby Melkevig, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Enkelte kritikere hevder at resultatfokuset gir et snevert mål på hva som er kvalitet på skolen, og at skolene legger for mye vekt på det som lar seg måle og dermed glemmer læringsmiljøet. I denne oppgaven ønsket vi å ...
  • Smart Planner-from idea to the market 

   Zlatkovic, Dusan; Ali, Samira Muhidin (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-06)
   This thesis is about software for automation scheduling employees - called Smart Planner (SP). It is based on an idea developed by one of the researchers, and the purpose is to offer an effective scheduling tool using ...
  • Små foretaks behandling av leieavtaler og deres betydning for foretakets lånebetingelser 

   Midtbø, Lars Rødne (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2021-01)
   Studiens formål har vært å se på om små foretaks behandling av leieavtaler har betydning for deres lånebetingelser. Det er søkt forklaring på dette ved å benytte casestudier av to virkelige selskaper som i dag benytter seg ...
  • Stakeholders participation in the Innovation Process 

   Moreno, Ramon; Doderovic, Marina (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-17)
   This master thesis aims to study the stages in which startups include relevant stakeholders in their innovation process. The study seeks to contribute and enrich the innovation management literature regarding stakeholder ...
  • Stavanger Forum - en samfunnsøkonomisk analyse 

   Cam, Øzgur; Risa, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse de regionale økonomiske ringvirkningene av driften til Stavanger Forum. Rammeverket er forankret i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og problemstillingen formulert er: «Er driften av ...
  • Stavanger Smart City Initiative: The Utilization of Open Data Enforces Innovation 

   Tarandeli, Rizkika Widya (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Many governments and municipalities are implementing smart solutions to their cities. Open data is a term used to describe sets of information published in a portal to be publicly available and free to utilize, reuse, and ...
  • Strategisk ledelse og samarbeid i Equinor 

   Skjelbreid, Morten; Vold, Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-14)
   I denne oppgaven er formålet å se nærmere på Equinor Forpleining sin satsing på kompetanse gjennom opprettelsen av et eget Ressurs- og Kompetansesenter (RKS). Oppgavens problemstilling er: Fungerer Ressurs- og Kompetansesenter ...
  • Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst 

   Sunde, Bjørg Amalie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Målsettingen med denne studien er å belyse hvordan drive Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst. F&C-nettverket i Equinor har etablert en strategisk forbedringsagenda med fem strategiske ...
  • Studenters risikoholdninger, med sikte til det firfoldige mønsteret for risikoholdninger, og til lotteri og forsikringer 

   Malde, Anne Randi (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   Denne oppgaven undersøker hvordan mennesker tar beslutninger i ulike scenarioer rundt spørsmål om gevinst og tap. Er man universelt risikoavers slik forventet nytteteori påstår eller endrer man sine risikoholdninger slik ...
  • A Study of the Chinese Marketing Channels from a perspective of Norwegian Salmon Exporters 

   Xu, Lingwen; Sulong, Gaowa (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020)
   The purpose of this thesis is to give an overview of different marketing channels of salmon in China and examine the competitive environment of the Chinese salmon market. Furthermore, we would like to understand how Norwegian ...
  • Størrelse og lønnsomhet i fiskeflåten i Norge 

   Yang, Mei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   Selskap i markedsøkonomien varierer i størrelse, lønnsomhet, og overlevelse. Hva er faktorene som avgjør disse observerte variablene? Hvordan virksomheten driver har alltid vært et populært tema for forskning i privat og ...
  • Succeeding Within Floating Offshore Wind 

   Jørgensen, Thomas Winnem; Malmin, Erik Aske (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   If the world is going to achieve the objectives of the Paris Agreement from 2015, one is dependent on a large-scale restructuring of the economy, policy and the ways we use and produce todays energy. This thesis analyses ...
  • Suksess med fokus på menneskelige ressurser 

   Reime Horpestad, Martin; Bryne, Sven (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Oppgavens formål er å kartlegge hvilke faktorer og historiske trekk ledelse og ansatte ved Bouvet ASA sitt kontor i Rogaland opplever som vesentlige hos en arbeidsgiver. Gjennom kvalitativ forskning kommer faktorer som ...
  • Supporting organizational change through a focus on change readiness 

   Seloter, Rolf Atle (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Hensikten med denne oppgaven er å måle endringsklarheten i Sør-vest politidistrikt. Til dette er det benyttet et spørreskjema hentet fra Cawsey et al., 2016. Undersøkelsen ble sendt ut til politidistriktets ca. 1200 ansatte ...
  • Surfonomics: The Value of a Wave 

   Gilje, Helene Larsen (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Surfing as an ocean recreational activity is open access and generally without entrance fees. Valuing the recreational activity can, therefore, not be determent as straightforward as market commodities. Through “surfonomics” ...
  • Target cost in Statoil projects: The effects of capital expenditure targets 

   Atkinson, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   This paper consists of an explorative investigation into the effects of the concept “target cost” in development projects executed by the Norwegian energy company Statoil ASA. Target cost is a financial target towards ...