Now showing items 154-173 of 270

  • Navigating a crisis: The case of Norwegian early stage firms and the impact of the coronavirus 

   Onuchak, Julia (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-09-15)
   The purpose of this research is to explore the nature of a start-up organization during a period of crisis and provide great contextual value on the impact of the COVID-19 crisis in understanding how it impacts newly ...
  • Network dynamics in collaborative research in the EU, 2003– 2017 

   Balland, Pierre-Alexandre; Boschma, Ronald Adalbert; Ravet, Julien (Peer reviewed; Journal article, 2019-07)
   A key objective of the EU Framework Programmes for Research and Innovation is the creation of cross-country research networks. We make use of Social Network tools to describe the evolution of the EU research network across ...
  • Norsk settefiskproduksjon: Hva er erfaringene og effektene på produktiviteten etter innføring av resirkuleringsteknologi (RAS)? 

   Jakobsen, Steffen Klemetsen; Holsvik, Are Hagen (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Regjeringen har et uttalt mål om å femdoble lakseproduksjonen innen 2050. Det er utfordringer knyttet til lakseindustrien, og det utvikles nye metoder for å løse dem og for å skape en mer bærekraftig produksjon. De siste ...
  • Norske børsnoterte selskapers bruk av alternative resultatmål. Etterlever de ESMAs retningslinjer? 

   Meling, Eivind Kristoffer (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Alle børsnoterte selskaper må presentere årsrapporter som følger strenge regler og standarder. De siste 20 årene har tilleggsrapportering blitt en ny måte å rapportere verdiene til et selskap. Alternative resultatmål har ...
  • Norske styremedlemmer, digitale sinker? 

   Middborg, Jens Henry (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05)
   Gjennom de siste 10-årene har digitalisering fått mer fokus i næringslivet, men likefult blant forskning og samfunn. Hvordan påvirker digitalisering samfunnet og næringslivet, og har det en konkurransedrivende kraft? Flere ...
  • Nytte, kostnader og barrierer for miljøtiltak og -innovasjon i lakseoppdrett – En casestudie fra Vestlandet. 

   Lie, Anne; Tjora, Maiken (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07)
   Oppdrettsnæringen på Vestlandet spiller en sentral rolle i norsk eksport med høy verdiskapning, og hadde i 2019 en total produksjon på 309.684 tonn laks. Næringen har likevel miljømessige utfordringer som må løses for å ...
  • Oil & Gas Investments: Valuation Analysis of Aker BP ASA - Valhall IP Upgrade 

   Lyse, Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP’s upgrade of the Valhall water injection platform (IP). The upgrade involves replacing outdated drill floor equipment with state-of-the art robot technology. Studies ...
  • Oil and gas companies’ capital expenditure announcements and the stock market’s responses 

   Haraldsen, Håvard Schei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-16)
   This thesis attempts to find possible explanations to the research problem: Why does the stock prices of oil and gas companies not always respond in accordance with neoclassical standard financial theory when companies ...
  • Oject-oriented methodology for subsea project execution 

   Hanevold, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-18)
   Object-orientation refers to the holistic description of a component (object) as a single entity in a single database. By modeling real world entities in their true to life representation and using the object model as a ...
  • Optimizing Logistic and Warehousing - Maersk Drilling Norge AS 

   Ruales, Leah; Silitonga, Debora Amanda (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-24)
   In the business world of today, many companies are trying to innovate their firm. Innovation, as the talk of the enterprises nowadays is not only about the product technology, it also for the process innovation, and of ...
  • Organisasjonskultur, etikk og tillit i Dalane Energi 

   Ågesen, Rosita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-15)
   Dalane Energi er et offentlig eid selskap, noe som fører til at lokalbefolkningen er opptatt av hvordan selskapet arbeider og bruker pengene sine. Interessentene har klare forventninger til at selskapet støtter lokalt ...
  • Organizing a cluster to foster innovation 

   Stangeland, Ellen; Austvik, Solveig (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   In this case study, we examine how the Dusavik base in Stavanger can be organized into a cluster to foster innovation. Literature on the subject does not present one single explicit cluster model that could be applied. ...
  • Parent Intervention to Encourage Growth Mindset Development in Children 

   Sagen, Espen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Growth mindset refers to the belief that skills and abilities can be improved through effort and the use of appropriate learning strategies. Students that have developed a growth mindset, are predicted to perform better ...
  • Payout behaviours and CAPEX spend of major international oil and gas companies during oil price fluctuations 

   Hauge, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   The purpose of this study is to investigate if the major international oil and gas companies alter their payout behaviours with changing oil price. Secondary, the study analyses trends in CAPEX spend, with the aim to ...
  • Pensjonssparing i Helse Fonna 

   Hovden, Ingrid; Paulsen Wang, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Målet med dette studiet har vært å kartlegge hvordan spareadferden er i Helse Fonna, hvordan kunnskapsnivået er, samt hvordan ansatte i Helse Fonna stiller seg til å delta i en bindingsstrategi. Dette er et interessant ...
  • Performance and development of Norwegian green funds 

   Gjessen, Sofie (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-04)
   Incorporating environmental criteria in investment decisions is becoming increasingly important to a growing number of investors. The thesis evaluates the risk-adjusted performance of 23 Norwegian green funds. Describing ...
  • Performance evaluation of Norwegian mutual funds 

   Raza, Jamal; Zafar, Saim (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the performance of different Norwegian mutual funds that have invested the majority of their equity in the Norwegian stock market during the period of January 2007 to January 2018. The purpose of this ...
  • Persuasion tactics: The impact of social media on the consumer’s decision to purchase 

   Laamarti, Malak (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   Considering the fast growing activity of social media marketing (SSM), this research is set to study the persuasion tactics employed by marketers to influence the consumer’s behavior towards their products and the extent ...
  • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

   Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
  • Prestasjonsevaluering av Norske Aktivt Forvaltede Aksjefond 

   Nossum, Tea; Tou, Melina (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke om det foreligger risikojustert meravkastning for norske aktivt forvaltede aksjefond, og om det er sammenheng mellom den risikojusterte meravkastningen og kostnadsstrukturen. ...