Now showing items 72-91 of 270

  • Factors affecting the willingness to use car sharing service: A case study of Stavanger. 

   Quyen, Nguyen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-15)
   Car sharing, an emerging phenomenal innovation, has received increasing attention from both academia and business in recent decades. While car sharing is considered a potential lever for the shift towards sustainable ...
  • Finances of US Shale Companies in the Period of Low Interest Rate and Low Oil Prices 

   Dranevich, Nastassia (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The recent significant tendencies in the oil industry was studied by many researchers. The shift of oil supply-demand equilibrium, consequent oil price plunge had a prolonged effect on the oil and gas sector all over the ...
  • Finansiell rapportering i fotballindustrien 

   Koroma, Kevin; Borgersen, Christer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Vi har gjennom denne oppgaven undersøkt om den regnskapsmessige behandlingen av spillerrettigheter i fotballklubber er tilstrekkelig. Undersøkelsen baserer seg på norske klubber og et utvalg børsnoterte internasjonale ...
  • Finansiell rapportering i oppdrettsbransjen 

   Drottning, Torbjørn; Herlofsen, Even (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Temaet for denne masteroppgaven baserer seg på om den finansielle rapporteringen og sammenlignbarheten har endret seg i etterkant av Finanstilsynet sin rapport av oppdrettsbransjen fra 2015. Målet med oppgaven er å kartlegge ...
  • Fish Pool - A success or failure 

   Mikalsen, Kjartan; Goa, Ragnhild (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Atlantic salmon farming is an important industry in Norway, it is however a market dominated by a high volatility. Fish Pool was established more than ten years ago, offering futures contracts for risk management. This ...
  • Focus on sustainability in the oil and gas industry – increasing investors' risk-adjusted return, or harmful to their wealth? 

   Ekeli, Are Rettedal (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Expectations of increased global energy demand in the years to come, together with a desperate need to decrease global emissions, have contributed to increased investor attention to the environment and sustainability. This ...
  • Forhandlingar i innovative offentlege anskaffingar 

   Husby, Eirik-Sondre (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Offentleg sektor brukar om lag 500 milliardar kroner i året på innkjøp frå privat sektor, og sektoren har med det ein unik posisjon som innkjøper og oppdragsgjevar. Denne oppgåva skildrar korleis Hordaland fylkeskommune ...
  • Forretningsmulighet for et forvaltningsselskap 

   Fiskå, Tor-Kristian; Nag, Fredrik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Gjennom problemstillingen: «Hvordan designe opsjonsavtale knyttet til boligselskapers takflate med hensikt å produsere solenergi, og hvilke organisasjonsmessige implikasjoner vil dette ha?» er oppgavens formål å gi Bate ...
  • Forventningsgapene knyttet til revisors fastsettelse av vesentlighetsgrensen 

   Espeland, Malin Helle; Sveinsvoll, Rebecca (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilken kjennskap brukerne og regnskapsførerne har til vesentlighetsgrensen, for å studere om det foreligger et gap mellom deres forventning til revisors fastsatte ...
  • Fører endringene som følge av implementeringen av IFRS 16 Leieavtaler til økt verdirelevans av regnskapet? 

   Østebø, Yvonne Lunde; Hatteland, Ann Helen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Formålet med vår masterutredning har vært å undersøke om implementeringen av IFRS 16 Leieavtaler har bidratt til økt informasjonsverdi for regnskapsbruken. Målet med standarden var blant annet å øke sammenlignbarheten av ...
  • Gir IFRS et mer beslutningsrelevant regnskap? 

   Abrahamsen, Edvarda; Tjemsland, Hans Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Utredningen tar for seg sammenhengen mellom markedspris for selskap listet på Oslo børs og underliggende årsregnskap. Utredningen skal forsøke å gi svar på hvorvidt det er mulig å spore en større sammenheng etter innføringen ...
  • Gir økonomisk måtehold og opplæring i oppveksten mindre sannsynlighet for økonomiske utfordringer i voksen alder? 

   Håland, Kristin Lunde (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07)
   Forbrukslån er et aktuelt tema med høy mediedekning og aggressiv markedsføring (Regjeringen, 2017b). Etter mange år med vekst har regjeringen de siste årene iverksatt flere reguleringstiltak for å dempe veksten i usikret ...
  • Goodwill Impairment, Earnings Management, and Law System. The influence of earnings management and law system on goodwill impairment 

   Nguyen, Thuy; Verdes, Daniela (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   This study is conducted in order to investigate the impact that the quality of a national legal system has on accounting/business decisions and to better understand the management’s opportunistic behaviors. The research ...
  • Grunnrenteskatt på havbruk 

   Fossestøl, Mari; Pålsson, Natascha (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Regjeringen vil utrede og eventuelt innføre en grunnrenteskatt på havbruk. Utnyttelse av knappe ressurser kan gi opphav til en avkastning utover normal avkastning, en avkastning som ofte betegnes som grunnrente (NOU ...
  • Halt and catch fire – A study on business model innovation and the effect of the upper echelons mental models 

   Johansen, Cathrine Brudeseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-22)
   In the face of external shifts, the upper echelons set the strategic orientation for the company and innovate their business models accordingly. However, the industry has little understanding of the influence that dynamic ...
  • Har innføringen av fedrekvoten ført til at fedre gjør mer husarbeid? 

   Sirhaug, Synnøve; Olsen, Helena (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Da likestilling fremdeles er et aktuelt og svært engasjerende tema, samt at forslag til endringer i den nåværende permisjonsfordelingen nylig har vært på dagsordenen, fant vi det interessant å ta en nærmere kikk på nettopp ...
  • Har nedleggelsen av Bartec Technor avdeling Sauda vært lønnsom? 

   Mørk, Jan Arild (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Denne oppgaven har som hensikt å belyse nedleggelsen ved Bartec Technor sin fabrikk i Sauda, og vurdere lønnsomheten rundt de strategiske valgene som ble tatt av ledelsen ved Bartec Technor. Beslutningene rundt slike ...
  • Har økninger i fedrekvoten ført til at mødre jobber mer? 

   Soma, Marie Bjelland; Rødland, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-08)
   Som et viktig bidrag til likestillingen i Norge, ble det i 1993 innført en egen foreldrepermisjon reservert for fedre. Siden den gang har fedrekvoten blitt utvidet flere ganger. I denne sammenheng undersøker vi hvorvidt ...
  • Hedonic pricing analysis of the Norwegian hotel industry: consumers willingness to pay for environmentally certified hotels. 

   Benhabiles, Eirik; Klausen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-30)
   With consumers becoming more environmentally conscious and governments implementing regulations to combat global warming, hotel owners need to consider making their practice more sustainable. By analyzing the Norwegian ...
  • Hotel Managers' Decision-making Process Related to Environmentally Friendly Practices 

   Kristensen, Vilde; Sofonova, Vasilisa (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   The environmental concern is growing in the society and it is important for hotels to take responsibility. The purpose of this study is to investigate hotel managers’ environmentally friendly decision-making process and ...