Now showing items 44-63 of 255

  • The Economics of plastic recovery from rivers 

   Løcka, Sondre; Heggdal, Julie Holter (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   The background issue regards the increasing amount of ocean plastics during the most recent years. Our focus of this issue will be on the plastic that is transported by rivers. We will address the problem by looking at ...
  • Educational Quality in Business Schools 

   Svendsen, Julie Øyen; Ravndal, Ingrid Elisabeth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   In recent times, educational quality in higher education has once again been brought up and discussed, and several areas for improvement have been recognized. Also, the question of whether differences between educational ...
  • The effect of energy transition on the financial performance of oil and gas companies 

   Ibishova, Banovsha; Kengen, Irene (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   We investigate the effect of transition towards low carbon energy on the financial performance of European and US oil and gas companies in the years 2010-2018. This is important, as a major participant in the global energy ...
  • The effect of R&D on financial performance: A study of Norwegian oilfield service companies 

   Dyrnes, Magnus; Friestad, Ole Jørgen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Investments in research and development (R&D) may enhance competitive advantage and help sustain profitability over time. With access to a unique dataset covering 14 years of accounting data for Norwegian oilfield service ...
  • Effekten av en intervensjon på sosial usikkerhet i gruppearbeid 

   Bergeland, Silje; Jåsund, Iris Jeanett (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   I arbeidslivet er det vanlig å bruke gruppearbeid som arbeidsform, men vi har begrenset kunnskap om hvordan sosial usikkerhet påvirker denne arbeidsformen. Denne oppgaven undersøker derfor hva som kan redusere individers ...
  • Effektiv lederadferd i implementeringen av endringsprosjekter – en casestudie i SpareBank 1 SR-Bank 

   Thise Jacobsen, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Banknæringen står ovenfor store endringer. Endret kundeadferd og tilgjengelig teknologi gir muligheter til mer effektiv drift og nye former for distribusjon. Regulatoriske endringer gjør at konkurrentbildet endres og at ...
  • Effektiv styring av innovasjonsprosjekter 

   Golf, Stina Hetland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
   Formålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig ...
  • Efficiency of e-grocery: Challenges and suggestions 

   Do, Van Chuyen; Omdahl, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Buying food online has been an emerging trend in the later years. There is a high demand from customers on this service. However, the e-grocers are losing money and goes out of business. The reason for that is low margins ...
  • Eksisterer disposisjonseffekten for andre aktivaklasser enn aksjer, og kan effekten finnes sterkere for disse investeringene? 

   Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Hesby, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Disposisjonseffekten er et velkjent fenomen innenfor adferdsfinans. Effekten defineres som tendensen til å realisere gevinst for tidlig, og holde for lenge på tap. Effekten er i stor grad identifisert i aksjemarkedet, der ...
  • Empirical investigation of the relationship between Google search volume index and mutual fund performance and flows: evidence from Norway 

   Igeh, Sofia Aarstad; Wijerathne, Iddamalgodage (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   We investigate the relationship between Google search volume index (SVI) and Norwegian mutual fund performance and flows. We use abnormal SVI (ASVI) and relative fund flows as measures of investor attention. The aim of ...
  • Employee job satisfaction and turnover intention 

   Basnet, Sameer, Yonas Kussa (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The aim of this thesis is to investigate the level of employee’s job satisfaction and employee’s intention to leave their work with respect to 4Service offshore AS. In addition, this thesis tests the influence of demography ...
  • Employees' Consciousness Around Meaningful Work 

   Talat Mohammad, Momin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   This study aims to investigate employees’ consciousness around meaningful work via a quantitative research methodology, to try and find out if employees are conscious about the work having a meaning and if certain employee ...
  • En kvantitativ analyse av letestrategier på norsk sokkel 

   Nasseri, Mehryar; Olsen, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-24)
   Et oljeselskap er avhengig av å få tilført nye reserver som erstatter produksjonen. Dette kan gjøres på to måter - leting eller oppkjøp. Noen oljeselskaper har fra aksjonærenes synspunkt, mer suksess med sin letestrategi ...
  • En studie av organisasjonskultur som kritisk suksessfaktor ved endringsprosesser 

   Torgersen, Magne (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   SAMMENDRAG Formålet med denne forskningen er å få nærmere kjennskap til hvordan organisasjonskulturen påvirker endringsprosesser og hva som kjennetegner en organisasjonskultur med vellykkede endringsprosesser. Det er ...
  • En studie innen atferdsfinans: Finnes det kjønnsforskjeller i investoratferd? 

   Fjetland, Tore; Silgjerd, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-29)
   Oppgaven ser på kjønnsforskjeller i investoratferd ved å analysere trekk innen atferdsteori. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse som fremstiller ulike scenarioer som senere er analysert ved hjelp av statiske ...
  • En undersøkelse av årsaker til variasjoner i norske kommuners skatteinngang som leder til sløsing ved budsjettering 

   Tørring, Geir (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven utforsker to sentrale fenomener som har vært mye diskutert i næringslivet og det offentlige de siste årene. Det ene er Lean, og hvordan en med metodiske tilnærminger kan redusere sløsing i organisasjoner. ...
  • En undersøkelse av deltakelse og kostnader i barne- og ungdomsfotballen i Stavanger 

   Vike, Aslak Ihle; Høie, Håvard (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne oppgaven fokuserer på utviklingen av medlemstall, deltakelse og kostnader i barne- og ungdomsfotballen i Stavanger. Hensikten med denne oppgaven har vært å avdekke om det eksiterer forskjeller i deltakelse og kostnader ...
  • Endring av virksomhetsstyring i Bate boligbyggelag 

   Lien, Cecilie; Fykse, Kristi (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Formålet med denne utredningen er å undersøke hva som er de viktigste forholdene som bør tas hensyn til ved en endring av virksomhetsstyringen i Bate boligbyggelag. Gjennom våre undersøkelser har vi studert teoretisk ...
  • Endring på øverste nivå: Fra uklare måltall og elefanter i rommet, til kjønnsbalanse i toppledelsen og et sterkt styre med kultur for endring. 

   Lillås, Nina (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Denne oppgaven forsøker å bidra med ny kunnskap om styrets ansvar i endringsarbeidet for bedret kjønnsbalansen på toppen samt hvilken type styrer som har lykkes med dette arbeidet. På bakgrunn av den vedvarende mannsdominansen ...
  • Endringsledelse i digitaliseringens tidsalder: utforskning av kommunikasjon som kritisk suksessfaktor 

   Bjørkeli, Roar; Schreiner, Nils Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   I alle deler av samfunnet er digitalisering høyt oppe på dagsorden. Med stadig mer automatisering av prosessene i organisasjoner i alle bransjer står samfunnet ovenfor store endringer. Ved hjelp av skyleverandører er store ...