Now showing items 34-53 of 184

  • Educational Quality in Business Schools 

   Svendsen, Julie Øyen; Ravndal, Ingrid Elisabeth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   In recent times, educational quality in higher education has once again been brought up and discussed, and several areas for improvement have been recognized. Also, the question of whether differences between educational ...
  • Effekten av en intervensjon på sosial usikkerhet i gruppearbeid 

   Bergeland, Silje; Jåsund, Iris Jeanett (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   I arbeidslivet er det vanlig å bruke gruppearbeid som arbeidsform, men vi har begrenset kunnskap om hvordan sosial usikkerhet påvirker denne arbeidsformen. Denne oppgaven undersøker derfor hva som kan redusere individers ...
  • Effektiv lederadferd i implementeringen av endringsprosjekter – en casestudie i SpareBank 1 SR-Bank 

   Thise Jacobsen, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Banknæringen står ovenfor store endringer. Endret kundeadferd og tilgjengelig teknologi gir muligheter til mer effektiv drift og nye former for distribusjon. Regulatoriske endringer gjør at konkurrentbildet endres og at ...
  • Effektiv styring av innovasjonsprosjekter 

   Golf, Stina Hetland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
   Formålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig ...
  • Efficiency of e-grocery: Challenges and suggestions 

   Do, Van Chuyen; Omdahl, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Buying food online has been an emerging trend in the later years. There is a high demand from customers on this service. However, the e-grocers are losing money and goes out of business. The reason for that is low margins ...
  • Eksisterer disposisjonseffekten for andre aktivaklasser enn aksjer, og kan effekten finnes sterkere for disse investeringene? 

   Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Hesby, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Disposisjonseffekten er et velkjent fenomen innenfor adferdsfinans. Effekten defineres som tendensen til å realisere gevinst for tidlig, og holde for lenge på tap. Effekten er i stor grad identifisert i aksjemarkedet, der ...
  • Empirical investigation of the relationship between Google search volume index and mutual fund performance and flows: evidence from Norway 

   Igeh, Sofia Aarstad; Wijerathne, Iddamalgodage (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   We investigate the relationship between Google search volume index (SVI) and Norwegian mutual fund performance and flows. We use abnormal SVI (ASVI) and relative fund flows as measures of investor attention. The aim of ...
  • Employee job satisfaction and turnover intention 

   Basnet, Sameer, Yonas Kussa (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The aim of this thesis is to investigate the level of employee’s job satisfaction and employee’s intention to leave their work with respect to 4Service offshore AS. In addition, this thesis tests the influence of demography ...
  • Employees' Consciousness Around Meaningful Work 

   Talat Mohammad, Momin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   This study aims to investigate employees’ consciousness around meaningful work via a quantitative research methodology, to try and find out if employees are conscious about the work having a meaning and if certain employee ...
  • En kvantitativ analyse av letestrategier på norsk sokkel 

   Nasseri, Mehryar; Olsen, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-24)
   Et oljeselskap er avhengig av å få tilført nye reserver som erstatter produksjonen. Dette kan gjøres på to måter - leting eller oppkjøp. Noen oljeselskaper har fra aksjonærenes synspunkt, mer suksess med sin letestrategi ...
  • En studie av organisasjonskultur som kritisk suksessfaktor ved endringsprosesser 

   Torgersen, Magne (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   SAMMENDRAG Formålet med denne forskningen er å få nærmere kjennskap til hvordan organisasjonskulturen påvirker endringsprosesser og hva som kjennetegner en organisasjonskultur med vellykkede endringsprosesser. Det er ...
  • En undersøkelse av årsaker til variasjoner i norske kommuners skatteinngang som leder til sløsing ved budsjettering 

   Tørring, Geir (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven utforsker to sentrale fenomener som har vært mye diskutert i næringslivet og det offentlige de siste årene. Det ene er Lean, og hvordan en med metodiske tilnærminger kan redusere sløsing i organisasjoner. ...
  • En undersøkelse av deltakelse og kostnader i barne- og ungdomsfotballen i Stavanger 

   Vike, Aslak Ihle; Høie, Håvard (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne oppgaven fokuserer på utviklingen av medlemstall, deltakelse og kostnader i barne- og ungdomsfotballen i Stavanger. Hensikten med denne oppgaven har vært å avdekke om det eksiterer forskjeller i deltakelse og kostnader ...
  • Endring på øverste nivå: Fra uklare måltall og elefanter i rommet, til kjønnsbalanse i toppledelsen og et sterkt styre med kultur for endring. 

   Lillås, Nina (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Denne oppgaven forsøker å bidra med ny kunnskap om styrets ansvar i endringsarbeidet for bedret kjønnsbalansen på toppen samt hvilken type styrer som har lykkes med dette arbeidet. På bakgrunn av den vedvarende mannsdominansen ...
  • Er det lønnsømt å investere i klimafond? 

   Olsen, Tore Huse; Bagstevold, Jonas (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
   I dag hører og leser man ofte om den globale klimakrisen vi står overfor, og viktigheten av å være klimabevisst. Det er flere finansielle institusjoner som har etablert klima- og bærekraftige investeringer som enten skal ...
  • Er kommunale IT-virksomheter robuste nok til å møte fremtiden? 

   Otnes, Tommy Andre (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-29)
   Målet med denne studien er å bidra med ny kunnskap knyttet til hvor robuste de kommunale IT-virksomhetene er til å møte fremtiden. Alle organisasjoner har et implisitt ønske om å overleve, og eksistere lenge (Karlsen, 2016, ...
  • Exploring the role of cultural differences in Norwegian-Brazilian business relationships 

   Souraki, Shima (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   In order to be successful in an international market, it is important to build and maintain a good business relationship. One of the key challenges of international business relationships is the cultural differences that ...
  • Exposure to the Chinese Yuan: An analysis of United States and European sectors 

   Jørgensen, Asbjørn Fossum; Borlea, Andrei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07)
   This paper studies the exposure of United States and European sectors to the Chinese Yuan. The research is conducted by using the methodological framework of OLS and MLS regression analysis by segmenting the United States ...
  • Finances of US Shale Companies in the Period of Low Interest Rate and Low Oil Prices 

   Dranevich, Nastassia (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The recent significant tendencies in the oil industry was studied by many researchers. The shift of oil supply-demand equilibrium, consequent oil price plunge had a prolonged effect on the oil and gas sector all over the ...
  • Finansiell rapportering i fotballindustrien 

   Koroma, Kevin; Borgersen, Christer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Vi har gjennom denne oppgaven undersøkt om den regnskapsmessige behandlingen av spillerrettigheter i fotballklubber er tilstrekkelig. Undersøkelsen baserer seg på norske klubber og et utvalg børsnoterte internasjonale ...