Now showing items 269-288 of 487

  • Navigating a crisis: The case of Norwegian early stage firms and the impact of the coronavirus 

   Onuchak, Julia (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-09-15)
   The purpose of this research is to explore the nature of a start-up organization during a period of crisis and provide great contextual value on the impact of the COVID-19 crisis in understanding how it impacts newly ...
  • Network dynamics in collaborative research in the EU, 2003– 2017 

   Balland, Pierre-Alexandre; Boschma, Ronald Adalbert; Ravet, Julien (Peer reviewed; Journal article, 2019-07)
   A key objective of the EU Framework Programmes for Research and Innovation is the creation of cross-country research networks. We make use of Social Network tools to describe the evolution of the EU research network across ...
  • New empirical evidence for popularity in company ESG data 

   Manojlovic, Nikola; Tjessem, Kristian (Master thesis, 2021)
   ESG awareness among both professional and retail investors has seen an increase in the last two decades. A large part of the literature finds that investing in companies with a high ESG score comes at a cost. We study to ...
  • New empirical evidence for popularity in company ESG data 

   Manojlovic, Nikola; Tjessem, Kristian (Master thesis, 2021)
   ESG awareness among both professional and retail investors has seen an increase in the last two decades. A large part of the literature finds that investing in companies with a high ESG score comes at a cost. We study to ...
  • Norge: Bilforhandlere i det ledende markedet 

   Tisko, Julija; Abdille, Nasra Mohamed Yousuf (Bachelor thesis, 2021)
   Lead Market is described as a specific design of an innovation that spreads worldwide after successful adoption by a single country. The country that is Lead Market is usually not the country that invented the new innovation ...
  • Norge: Bilforhandlere i det ledende markedet 

   Abdille, Nasra Mohamed Yusuf; Tisko, Julija (Bachelor thesis, 2021)
   Abstract Lead Market is described as a specific design of an innovation that spreads worldwide after successful adoption by a single country. The country that is Lead Market is usually not the country that invented the ...
  • Norsk settefiskproduksjon: Hva er erfaringene og effektene på produktiviteten etter innføring av resirkuleringsteknologi (RAS)? 

   Jakobsen, Steffen Klemetsen; Holsvik, Are Hagen (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Regjeringen har et uttalt mål om å femdoble lakseproduksjonen innen 2050. Det er utfordringer knyttet til lakseindustrien, og det utvikles nye metoder for å løse dem og for å skape en mer bærekraftig produksjon. De siste ...
  • Norske børsnoterte selskapers bruk av alternative resultatmål. Etterlever de ESMAs retningslinjer? 

   Meling, Eivind Kristoffer (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Alle børsnoterte selskaper må presentere årsrapporter som følger strenge regler og standarder. De siste 20 årene har tilleggsrapportering blitt en ny måte å rapportere verdiene til et selskap. Alternative resultatmål har ...
  • Norske styremedlemmer, digitale sinker? 

   Middborg, Jens Henry (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05)
   Gjennom de siste 10-årene har digitalisering fått mer fokus i næringslivet, men likefult blant forskning og samfunn. Hvordan påvirker digitalisering samfunnet og næringslivet, og har det en konkurransedrivende kraft? Flere ...
  • Nytte, kostnader og barrierer for miljøtiltak og -innovasjon i lakseoppdrett – En casestudie fra Vestlandet. 

   Lie, Anne; Tjora, Maiken (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07)
   Oppdrettsnæringen på Vestlandet spiller en sentral rolle i norsk eksport med høy verdiskapning, og hadde i 2019 en total produksjon på 309.684 tonn laks. Næringen har likevel miljømessige utfordringer som må løses for å ...
  • Oil & Gas Investments: Valuation Analysis of Aker BP ASA - Valhall IP Upgrade 

   Lyse, Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP’s upgrade of the Valhall water injection platform (IP). The upgrade involves replacing outdated drill floor equipment with state-of-the art robot technology. Studies ...
  • Oil and gas companies’ capital expenditure announcements and the stock market’s responses 

   Haraldsen, Håvard Schei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-16)
   This thesis attempts to find possible explanations to the research problem: Why does the stock prices of oil and gas companies not always respond in accordance with neoclassical standard financial theory when companies ...
  • Oject-oriented methodology for subsea project execution 

   Hanevold, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-18)
   Object-orientation refers to the holistic description of a component (object) as a single entity in a single database. By modeling real world entities in their true to life representation and using the object model as a ...
  • Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic, Matea; Levik, Marie; Rege, Fredrik Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. ...
  • Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic, Matea; Levik, Marie; Andersen Rege, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. ...
  • Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic Matea; Marie Levik Marie; Rege Fredrik Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i ...
  • Omnikanal markedsførings påvirkning på kundetilfredshet og kundelojalitet i B2B. 

   Gjerde, Mats.; Yogarajah, Thinusan. (Master thesis, 2021)
   I løpet av denne masteroppgaven har vi forsket på hvordan omni kanal markedsføring påvirker kundetilfredshet og kundelojalitet i en B2B. Bedriften vi valgte å basere oppgaven på er Kverneland Group. Siden det var gjort ...
  • Omnikanal markedsførings påvirkning på kundetilfredshet og kundelojalitet i B2B. 

   Gjerde, Mats; Yogarajah, Thinusan (Master thesis, 2021)
   Sammendrag I løpet av denne masteroppgaven har vi forsket på hvordan omni kanal markedsføring påvirker kundetilfredshet og kundelojalitet i en B2B. Bedriften vi valgte å basere oppgaven på er Kverneland Group. Siden det ...
  • Omstilling i Apply Capnor 

   Dirdal, Lene (Bachelor thesis, 2021)
   Petroleumsvirksomheten er Norges største næring og har på mange måter formet det samfunnet og næringslivet vi har i Norge i dag. Oljekrisen i 2014-2015 tvang fram en omstilling i næringen. Apply Capnor er et lokalt ...