Now showing items 603-622 of 644

  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Gudmund Hovda; Martin Vistnes (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgave er å besvare problemstillen «Hva er verdien av Orkla ASA per 31.12.2020 og hva er tilhørende aksjepris?». Dette har vi gjort ved å gjennomføre en fundamental verdsettelse av selskapet. Det går ...
  • Verdsettelse av Pedersgata Utvikling AS 

   Lindeflaten, Anders.; Osaland, Kristjan. (Bachelor thesis, 2021)
   Abstract will be available on 2026-05-10
  • Verdsettelse av Pedersgata Utvikling AS 

   Osaland, Kristjan; Lindeflaten, Anders (Bachelor thesis, 2021)
   Abstract will be available on 2026-05-10
  • Verdsettelse av SalMar 

   Jakobsen, Marius (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med bacheloroppgaven min er å estimere markedsverdien av egenkapitalen til SalMar ved hjelp av en fundamental verdsettelsesmodell. Problemstillingen lyder som følger: «Hva er markedsverdien av egenkapitalen til ...
  • Verdsettelse av SalMar 

   Hernholm, Peder; Habyalimana, Patrick (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven skal vi utføre en verdsettelse av selskapet SalMar. Det er verdens fjerde største lakseoppdrettsselskap, og holder til i Norge. De har vist seg fremragende på lønnsomhet og operasjonell effektivitet. SalMar ...
  • Verdsettelse av SalMar 

   Habyalimana, Patrick; Hernholm, Peder (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven skal vi utføre en verdsettelse av selskapet SalMar. Det er verdens fjerde største lakseoppdrettsselskap, og holder til i Norge. De har vist seg fremragende på lønnsomhet og operasjonell effektivitet. SalMar ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Midbøe, Finn Christian; Wiik, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Formålet med denne masteroppgaven er å estimere markedsverdien av egenkapitalen for SalMar ASA og dermed verdi per aksje den 30.12.2019. Verdien per aksje sammenlignes med aksjeprisen i markedet og vi vil anbefale en ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Torgersen, Eivind Berg (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne masterutredelsen er å verdsette det norske sjømatselskapet SalMar ASA den 30. april 2019. Det vil bli estimert en aksjeverdi som sammenlignes mot aksjeprisen i markedet, og det vil bli presentert en ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Saltvik, Sindre Mathias Aalberg; Hodne, Tormod Ulsund (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av SalMar ASA vår 2021?». Vi har med andre ord estimert en verdi av selskapet gitt som en aksjepris. Ved å sammenligne denne prisen med gjeldende ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Saltvik, Sindre Mathias Aalberg; Hodne, Tormod Ulsund (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av SalMar ASA vår 2021?». Vi har med andre ord estimert en verdi av selskapet gitt som en aksjepris. Ved å sammenligne denne prisen med gjeldende ...
  • Verdsettelse av SAS AB 

   Azinovic, Andrea; Gundersen, Helene Tangen (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne masterutredningen tar for seg en verdsettelse av det skandinaviske flyselskapet SAS AB, med det formål å komme frem til et verdiestimat på egenkapitalen. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon, ...
  • VERDSETTELSE AV SELSKAPET NEL ASA 

   Roaldsøy, Emil; Martinussen, Øyvind Kronhaug (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet vårt med denne oppgaven er å finne ut og svare på følgende problemstilling: Hva verdsettes aksjen til NEL ASA per 12.04.2021? Vi har utført både en fundamental og en relativ verdsettelse av Nel. Den fundamentale ...
  • VERDSETTELSE AV SELSKAPET NEL ASA 

   Roaldsøy, Emil; Martinussen, Øyving Kronhaug (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet vårt med denne oppgaven er å finne ut og svare på følgende problemstilling: Hva verdsettes aksjen til NEL ASA per 12.04.2021? Vi har utført både en fundamental og en relativ verdsettelse av Nel. Den fundamentale ...
  • Verdsettelse av Telia Company AB 

   Frisvold, Vetle; Sommerstad, Johannes Vegardssønn (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skal i denne oppgaven verdsette aksjen til Telia Company AB. Selskapet operer i telekombransjen og er en av de største aktørene i markedene de har virksomhet i. Verdsettelsen er basert på fundamental analyse og bruk av ...
  • Verdsettelse av Telia Company AB 

   Sommerstad, Johannes; Frisvold, Vetle (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skal i denne oppgaven verdsette aksjen til Telia Company AB. Selskapet operer i telekombransjen og er en av de største aktørene i markedene de har virksomhet i. Verdsettelsen er basert på fundamental analyse og bruk av ...
  • Verdsettelse av Tesla Inc, 

   Landaas, Ole Petter. (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven undersøker problemstillingen «hva er verdien til Tesla våren 2021?» ved å foreta en verdsettelse av Tesla Inc. Formålet til oppgaven er å undersøke Teslas fundamentale aspekter for å belyse hvilke forhold ...
  • Verdsettelse av Time Gruppen AS 

   Svihus, Amanda. (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med min bacheloroppgave er å svare på problemstillingen «Hva er verdien av Time Gruppen AS våren 2021?». Time Gruppen eier to driftsselskaper, Time Interiør og Time Aluminium. I oppgaven vil jeg estimere en verdi ...
  • Verdsettelse av Tomra Systems ASA 

   Wormsen, Andreas Ore; Bratbergsengen, Maren Sofie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å foreta en verdsettelse av Tomra Systems ASA. Målet med oppgaven er å beregne verdien av selskapet basert på offentlig informasjon og kunnskaper vi har tilegnet oss gjennom vårt ...
  • Verdsettelse av Tomra Systems ASA 

   Bratbergsengen, Maren Sofie; Wormsen, Andreas Ore (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å foreta en verdsettelse av Tomra Systems ASA. Målet med oppgaven er å beregne verdien av selskapet basert på offentlig informasjon og kunnskaper vi har tilegnet oss gjennom vårt ...
  • Verdsettelse av XXL 

   Gundersen, Aleksander (Bachelor thesis, 2021)