Now showing items 161-180 of 184

  • U.S. Corporations are Sitting on Piles of Cash. What is the Situation in Norway? Which Determinants Might Explain the Causes of Norwegian Cash Holding? 

   Førlandsås, Grethe; Strømberg, Maren (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   In the past three decades cash holding for U.S. firms have more than doubled. The goal of this thesis is to examine if the cash phenomenon in the U.S. is also existent in Norway. We investigate publicly traded firms in ...
  • Understanding compliance behaviour in an organisational culture context. 

   Kaspersen, Stig (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-27)
   Organizational culture and compliance are inextricably linked. Through review of literature relating to organisational culture, procedure compliance, management and safety performance the author explores the relationship ...
  • Utdanningsledelse ved et norsk universitet: Individualistisk eller distribuert ledelse? 

   Hoem, Bjarte (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   I de siste ti årene har det i Norge vært stor interesse knyttet til styring og ledelse i høyere utdanning, spesielt av forskningsledelse og administrativ ledelse. Utdanningsledelse har ikke fått den samme oppmerksomheten. ...
  • Utvikling av datterselskap - grad av synergi versus autonomi 

   Terjesen, Jens Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-29)
   Masteroppgaven er et case-studie innenfor fagfeltet strategi og omhandler utvikling av selskaper i en selskapsgruppe. Målet med oppgaven er å bidra til økt verdiskaping gjennom sterkere synergi realisering med en fordelaktig ...
  • Uønsket skatteplanlegging i flernasjonale digitale selskaper 

   Skretting, Hanne; Vikre, Maria (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan to av tiltakene i BEPS-rammeverket vil kunne påvirke skatteplikten til flernasjonale selskaper med digital virksomhet. OECDs BEPS-prosjekt er et omfattende internasjonalt ...
  • Valuation of Aker BP ASA 

   Pedersen, Charlotte (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP in order to determine the company’s fair value. First, the industry of oil and gas is explained, and the history and current state of Aker BP is established. Then strategic ...
  • Valuation of Norwegian Air Shuttle ASA 

   Iversen Aarrestad, Magnus; Torjusen Oglaend, Einar (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   The purpose of this thesis is to estimate the share price of Norwegian Air Shuttle per 31.12.2018. In order to do so, we will analyze the strategic environment in which Norwegian Air Shuttle ASA operates and its financial ...
  • Valuation of oil and gas companies 

   Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...
  • Valuation of Statoil ASA 

   Byberg, Kjetil (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Executive Summary The oil and gas market has in recent years been exposed to greater instability and price fluctuates due to various events on the supply side. Climate concerns and the declining costs of alternative energy ...
  • Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches 

   Kleppe, Anette; Jensen, Jannicke (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The main purpose of this study is to estimate the non-market value of Bore and Hellestø beaches in Norway, and the change in value under different hypothetical scenarios that might affect beach recreation. Information on ...
  • Verdivurdering av Jotun AS 

   Stokka, Anita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering for å identifisere egenkapitalverdien til Jotunkonsernet per 31.12.2018. Fundamental verdivurdering er benyttet som hovedteknikk med komparativ verdivurdering som ...
  • Verdsettelse av AKVA group ASA 

   Høidahl, Jonas Solberg; Jacobsen, Andreas (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne masterutredelsen er å verdsette AKVA group ASA sin egenkapital per 31.12.2018, der estimert aksjeverdi sammenlignes med aksjeprisen i markedet, som gir grunnlag til å gi en handelsanbefaling. Utredningen ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Nessen, Kristian; Marvik, Olav (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne masteroppgaven er en fundamental verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA, heretter omtalt som Norwegian. Formålet med oppgaven er å estimere markedsverdien av Norwegian per 25.02.2019 med bakgrunn i selskapets ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Torgersen, Eivind Berg (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne masterutredelsen er å verdsette det norske sjømatselskapet SalMar ASA den 30. april 2019. Det vil bli estimert en aksjeverdi som sammenlignes mot aksjeprisen i markedet, og det vil bli presentert en ...
  • Verdsettelse av SAS AB 

   Azinovic, Andrea; Gundersen, Helene Tangen (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne masterutredningen tar for seg en verdsettelse av det skandinaviske flyselskapet SAS AB, med det formål å komme frem til et verdiestimat på egenkapitalen. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon, ...
  • Verdsettelse av XXL ASA 

   Haualand, Roald; Danielsen, Georg André (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å estimere egenkapitalstørrelsen, herunder pris pr. aksje i XXL ASA, pr. verdsettelsesdato 31.12.18. Vi har benyttet oss av fundamental verdsettelse som hovedteknikk og supplert ...
  • Vil den nye tapsmodellen under IFRS 9 gi mer beslutningsnyttig informasjon til den profesjonelle investoren om norske bankers utlån? 

   Ørland, Cecilie Grøsfjeld (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven er en analyse av hvorvidt den nye tapsmodellen under IFRS 9 vil gi mer beslutningsnyttig informasjon til profesjonelle investorer om norske bankers utlån. IFRS 9 hadde pliktig implementering for ...
  • What are the factors that affect the investors’ decision in startups’ evaluation process in term of three sustainable pillars: economic, environmental and social? 

   Tran, Thao (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The contemporary investment nowadays is showing more and more favours to new business model which focuses on the direction of sustainability by maximizing the balance value among social, environmental and financial dimensions. ...
  • What are the key barriers for increased automation in the seafood industry? 

   Vistnes, Susanne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   Abstract This thesis aims to examine and explain the key barriers to increased use of automation in the Norwegian seafood industry. Increased use of automation is empowering technologies in the seafood industry where ...
  • What are the Risk Preferences (Attitude Towards Risk), Most Important Risk Sources and the Risk Management Tools Used in the Norwegian Aquaculture Industry? Empirical Study on the Norwegian Aquaculture Industry 

   Darby, Joyce; Incedursun, Diyar (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   This study collected thirteen responses from companies in the Norwegian aquaculture industry to gain empirical information on the risk preferences (attitude towards risk), important risk sources and the current usage of ...